Kollégium

Felvételi tájékoztató

Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételt nyert a Főiskolára, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét. Ezen túl nyitottak vagyunk más intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező külsős kollégisták számára is.

Kollégiumi elhelyezés feltételei

FONTOS INFORMÁCIÓ!
2023. szeptembertől csak a Szent József Kollégiumban tudjuk elhelyezni a hallgatókat. A Központi Kollégium felújítás alatt lesz. Befejezése után – még év közben – ismét megnyílik, ekkor lesz lehetőség oda is be-, illetve átköltözni.

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el.
Beadási határidő: 2023. augusztus 15. 

A pályázati lap ide kattintva tölthető le:

A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • Fénykép, a pályázati lap megfelelő helyére felragasztva
 • Lakcímkártya kétoldali másolata
 • Tanulmányi eredmény igazolása
  – Elsőéves hallgatók: főiskolai felvételről szóló értesítés másolata
  – Felsőéves hallgatók: az utolsó teljesített félév tanulmányi átlaga a Neptun rendszerből kinyomtatva
 • Szociális rászorultság esetén az azt igazoló dokumentumok másolata

A pályázatokat postán, vagy személyesen az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
2601 Vác, Pf.: 237

A borítékra kérjük, írja rá: PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

A pályázati kérelmeket meghatározott pontozásos rendszer alapján a Kollégiumi Tanács bírálja el.

Az elbírálás szempontjai
a) elsőéves hallgatók esetében:

 • szociális helyzet (50 pont)
 • tanulmányi teljesítmény (50 pont)

b) felsőbb éves hallgatók esetében:

 • szociális helyzet (50 pont)
 • tanulmányi teljesítmény (40 pont)
 • közösségi tevékenység (10 pont)

A felvételi döntésről valamennyi kérelmező írásos értesítést kap.

Széchenyi