Kollégium

Felvételi tájékoztató

Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételt nyert a Főiskolára, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét. Ezen túl nyitottak vagyunk más intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező külsős kollégisták számára is.

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el.

A pályázati lap ide kattintva tölthető le:

A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • Fénykép, a pályázati lap megfelelő helyére felragasztva
 • Lakcím kártya kétoldali másolata
 • Tanulmányi eredmény igazolása
  – Első éves hallgatók: főiskolai felvételről szóló értesítés másolata
  – Felső éves hallgatók: az utolsó teljesített félév tanulmányi átlaga a Neptun rendszerből kinyomtatva
 • Szociális rászorultság esetén az azt igazoló dokumentumok másolata

A pályázatokat postán, vagy személyesen az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
2601 Vác, Pf.: 237

A borítékra kérjük, írja rá: PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

A pályázati kérelmeket meghatározott pontozásos rendszer alapján a Kollégiumi Bizottság bírálja el.

Az elbírálás szempontjai
a) első éves hallgatók esetében:

 • szociális helyzet (50 pont)
 • tanulmányi teljesítmény (50 pont)


b) felsőbb éves hallgatók esetében:

 • szociális helyzet (50 pont)
 • tanulmányi teljesítmény (40 pont)
 • közösségi tevékenység (10 pont)


A felvételi döntésről valamennyi kérelmező írásos értesítést kap.

Széchenyi