KEHOP-5.2.13-19-2019-00002

Épületenergetikai korszerűsítő beruházás megvalósulása

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Szent József Kollégiumának energetikai felújítását valósította meg a KEHOP-5.2.13-19-2019-00002 sorszámú, 143 167 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint az épület külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői nem voltak megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása nem felelt meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező volt, hogy az épület életkora közel 250 év, így az energetikai tényezők fokozott romlására lehetett számítani.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és az oktatásban részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

A projekt keretében megvalósított műszaki fejlesztések:

  • Külső fal utólagos hőszigetelése 1.531,1 m2;
  • Padlásfödém utólagos hőszigetelése 1140,7 m2;
  • Külső nyílászárók cseréje: 95 db;
  • Napelemes rendszer telepítése 21,125 kW (65 db 325 Wp/db)
  • Termosztatikus szelepek cseréje: 104 db.

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei megfelelnek a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti GG szintről BB kategóriákba került az épület, ami a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását eredményezte, mellyel az iskola már megfelel az energetikai elvárásoknak, és méltó oktatási környezetet biztosít a tanulók számára.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, a település lakosságmegtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az oktatásra alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a tanulók személet váltását. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2021.06.30.

Széchenyi