Fotó: Világháló

1. Én vagyok a te Urad, Istened, Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

— Valóban Ő az egyetlen számomra, aki tényleg fontos?— Áll-e valaki vagy valami a helyében? — Törekszem-e kutatni rám vonatkozó akaratát? — Mire hív engem az Isten (hivatásom)? — Kapcsolatban vagyok-e vele az imádságban, az emberi szálakon keresztül, és a közösségben?

2. Isten nevét hiába ne vedd!

— Becsülöm-e nevét és szentjeinek a nevét, vagy olykor könnyelműen, töltelékszóként alkalmazom? — Észreveszem-e Isten rejtett segítségét, nekem juttatott kegyelmeit, tudok-e hálával visszatekinteni ezekre, megköszönni? — Szentmisén, imádságaimban, munkámban tükröződik-e a keresztény név, az Istenhez tartozás valósága? — Fejlesztem-e ismereteimet Istenről, a hitről; vagy vallási életem egy helyben topogás; esetleg van-e lassú előrehaladás?

3. Az Úr napját szenteld meg

— Résztvettem-e a vasárnapi szentmisén és hogyan: kötelességből, szórakozottan, unottan; mikor és hogyan érkeztem? — Mit teszek vasárnap? Henyélek, szórakozom, vagy tudok valamit tenni Istenért? Különbözik-e a vasárnapom a többi munkanaptól, ha nem, ennek én is oka vagyok… — Hogyan viszonyulok más keresztényekhez, más vallásúakhoz; érzek-e indítást arra, hogy meggyőződésemet terjesszem, az evangélium jóhírét továbbítsam?

4. Atyádat és anyádat tiszteld

— Szüleimmel, rokonaimmal, testvéreimmel, ismerőseimmel nem voltam-e gőgös, rátarti, türelmetlen, öntelt? — Szüleim az első számú felebarátaim, érzek-e kötelezettséget irántuk még akkor is, ha kifogásolható a velem való viszonyuk? — Gondolok-e rájuk az imádságban? Tisztelem, értékelem, javítom-e a család hangulatát, jövőjét? — Tudok-e időt áldozni az öregekre, a betegekre, családom rászorultjaira?

5. Ne ölj!

— Megbecsülöm-e a természetet, az élet szépségeit, vagy csak fogyasztója, tönkretevője, megrontója vagyok? — Érték-e önmagam? Gondolok-e testi egészségemre, hogyan bánok energiáimmal; tudom-e testemet engedelmességre, nemes szolgálatra fogni, vagy túlzottan kényeztettem? — Próbáltam, használtam-e kábítószereket; rabja vagyok-e valamilyen szenvedélynek? — Megsértettem-e, megbántottam-e valakit, antipátia alapján kizártam-e, hibáit kibeszéltem-e, kívántame neki rosszat, esetleg a halálát?

6. Ne paráználkodj!

— Komolyan készülök-e élethivatásomra, a családalapításra, a házaséletre, esetleg szerzetesi vagy papi életre? — Nem vagyok-e felelőtlen, kalandor, élvezethajhász? — Van-e meg nem engedett testi kapcsolatom, aminek egyetlen helye és kibontakozása a házasságban lehet? — Beleegyeztem-e a magányos bűnbe? — Kerültem-e a veszélyhelyzeteket, a kísértést? — Tiszteltem-e mások érzelemvilágát, szabadságát, hitét, vagy eszközzé akartam lealacsonyítani önző vágyaim kielégítésére?

7. Ne lopj!

— Megbecsültem-e mások tulajdonát, a közösségét, a társadalomét? Túlzottan fogyasztottam, mértéktelen, fukar, kapzsi vagy pazarló voltam? — Az eltulajdonított, tönkretett értéket hogyan kárpótoltam, gondoskodtam-e visszaadásáról?

8. Ne hazudj!

— Szavaim mindig megfeleltek-e az igazságnak, olykor nagyítottam, hazudtam, szubjektív ítéleteim szerint beszéltem-e másokról? — Tönkretettem-e mások becsületét, mit teszek most a helyreállításáért? — Megszóltam-e, rágalmaztam-e valakit? — Segítettem-e másnak igazabbul élni, vagy bűnrészes voltam? Tanácsoltam-e bűnt, lekicsinyítettem-e fontosságát, ezzel másokat elbizonytalanítottam-e?

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

— Tiszteltem-e, és mindenek fölött érinthetetlennek tartottam-e a házasság szentségét? Gondoltam-e rá, hogy ha majd én ajándékul kapom, ez mit jelenthet számomra? — Csábítottam-e valakit bűnre?

10. Felebarátod tulajdonát ne kívánd!

— Vágyaim, kívánságaim mennyiben tértek el a jézusi eszménytől? Ha csak kísértéseim voltak, igyekeztem-e elhárítani azokat magamtól? — Beleegyeztem-e, gyönyörködtem-e bármilyen bűnös kívánságon, engedtem, hogy mások látványa erre indítson? — Elégedett vagyok-e azzal, amim van, aki vagyok, vagy mindig mást akarok, máshol akarok lenni, mást akarok csinálni, mint ami az állapotbeli kötelességem?

Van-e bennem nagylelkűség? — Ambícióim mikor váltanak karriervággyá? — Tartok-e magam körül és magamban rendet? — Küzdök-e a gőg, a hiúság ellen? — Nem bántom-e Egyházamat, amely anyám és családom? — Szeretem-e krisztusi módon felebarátaimat? Van-e valami, ami nyomja a szívemet, ami közém és Isten közé ékelődött, — esetleg már régóta, — de mindig szégyelltem bevallani önmagam előtt is, Isten előtt is…

Forrás: Servus – Lelkitükrök

Széchenyi