Kutatási és publikációs pályázat

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tudományos Bizottsága folyamatosan benyújtható kutatási és publikációs pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel.

A pályázat célja: 
A pályázat célja az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos és publikációs tevékenységének ösztönzése, a felmerülő kutatási költségek finanszírozásával. 

Pályázók köre:
1) Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola teljes állású oktatói, tudományos munkatársai.
2) Részfoglalkoztatott és óraadó oktató akkor pályázhat, ha vállalja, hogy a támogatásból megszülető publikációt az MTMT rendszerben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolához rendeli.
3) Diplomával rendelkező hallgató, illetve volt hallgató kutatási programjához mentor oktató pályázhat, amennyiben mindketten nyilatkoznak arról, hogy a támogatásból megszületendő publikációt az MTMT rendszerben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolához rendelik.

Támogatások köre:
Pályázni lehet a kutatás során felmerülő igazolt költségekre, mint pl. utazás, szállás, adatbázis vagy szoftver előfizetés, fordítás.

Pályázat határideje:
A pályázat benyújtása folyamatos.

Benyújtás módja:
Elektronikusan a tudomanyos.bizottsag@avkf.hu címen.

A pályázat elbírálása:
A pályázatok szakmai megalapozottságát az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tudományos Bizottsága tárgyalja, majd javaslatot tesz a Rektornak és a Gazdasági Igazgatónak a pályázat támogatására. A szakmai támogatás után a pályázó a Gazdasági Osztállyal egyeztetve készíti el a végleges költségtervet.

A pályázatokat az alább struktúrát követve, legfeljebb két oldal terjedelemben kérjük benyújtani:
1) A kutatás tárgya, alkalmazott módszerek, ütemezés.
2) A kutatás tervezett publikációja (a támogatás elszámolásának nem feltétele a tanulmány tényleges megjelenése, de le kell írni, hogy a tervezett tanulmányt a szerző, hol és hogyan tervezi megjelentetni).
3) Felmerülő költségek felsorolása és rövid indoklása.

Felmerülő szakmai kérdések esetében a Tudományos Rektorhelyettest vagy a Tudományos Bizottság tagjait, pénzügyi kérdésekben a Gazdasági Osztályt keressék.

Vác, 2022. szeptember 22.
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tudományos Bizottsága

Széchenyi