Könyvsorozat szociális képzésekhez

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola gyermekvédelmi tananyag-sorozata

Főiskolánk 2013-2015 folyamán konzorciumi partnerként, a TÁMOP 5.4.10-12/ 1-2012-0001 projekt keretében részt vett a magyarországi gyermekvédelmi rendszer jelentős átalakításának folyamatában: a gyermekek számára otthont nyújtó ellátások keretében a befogadó szülői ellátórendszer fejlesztésében.

A befogadó szülők szakmai felkészültségének, képzettségének, pedagógiai érzékenységének és készségeinek gazdagítása biztos alapot jelent azon gyermekekről való érzelemgazdag gondoskodás, valamint személyiségfejlődésük támogatása érdekében, akik átmenetileg nem nevelkedhetnek származási családjukban. A befogadó szülők követendő mintát nyújtanak a felnövekedés folyamatában, egyúttal segítő lehetőséget a vér szerinti család fejlődésére is.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a befogadó szülők felkészülésének támogatását jelentős tananyagfejlesztő munkájával kísérte: 21 kötet közel 3000 oldalán oktatói segédanyagokat és hallgatói tananyagokat biztosított a képzésekhez. A szakmai munkacsoport munkáját mindvégig értékorientált szemlélettel, a család értékeinek, az összetartozás, a bizalom, az egymásra figyelés, az elfogadás – emberi kapcsolatokban meghatározó – értékeinek középpontba állításával végezte.

Kötetek készültek a befogadó szülők – kiemelten a különleges és a speciális ellátási igényű gyermekek gondozását-nevelését vállaló nevelőszülők, valamint a helyettes szülők –, a munkájukhoz szakmai támogatást nyújtó nevelőszülői tanácsadók, a gyermekvédelmi gyámok számára szakmai és módszertani ismeretanyagaik kidolgozásával, a munkájukat segítő jó gyakorlatok összegzésével, az új szakmai és vizsgakövetelményeknek, valamint az aktuális jogi szabályozásnak megfelelően.

A projekt különlegességét jelenti továbbá, hogy a hatékony segítés, vagyis a gyermekek személyiségfejlődésének legmegfelelőbb támogatása érdekében kiemelt figyelemmel fordul a származási család működésének továbbfejlesztése felé is. Mindezért külön köteteink szólnak a vér szerinti szülők pedagógiai érzékenységének, gyermekükkel való kapcsolatának és családi működésük tudatosításának, lelki gazdagításának lehetőségeiről.

Az egyes kötetek részletesebb bemutatását az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapjának tananyag-tárház felülete tartalmazza, amelynek Kötetek részén keresztül további aktualizált tananyag-elemek, diasorok és más segédanyagok is megtekinthetők.

Széchenyi