Hittankönyvek

Hittankönyv-sorozat az 1-12. évfolyam számára

Hittankönyv sorozatunk jelenleg az egyetlen hazánkban, amely minőségi és formai tekintetben megfelel az általános és középiskolai tankönyvekkel szemben támasztott egyházi és világi követelményrendszernek, s egyben teljesen lefedi a 12 évfolyamos alap- és középfokú oktatást. A kötetek heti kétórás tantárgyi rendszer szerint készültek, úgy, hogy a hittani ágazatok főbb részei négyévenként ismétlődnek (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola), az életkori sajátosságoknak megfelelően bővülő és mélyülő ismeretanyaggal.

Az egyes kötetek ötvözik a korszerűséget a hagyománnyal. Előbbi a szerkesztési elvekben, a képanyagban (minden kötet színes nyomtatású) és a módszertani jellemzőkben, utóbbi a Szentírásra és A Katolikus Egyház Katekizmusára épülő tudásközpontú ismeretátadásban jut kifejezésre.

A kötetek megrendelhetők az avkf@avkf.hu címen.

Szeretettel ajánljuk a sorozathoz kapcsolódó interaktív webfelületet is: tanulóknak évfolyamonként besorolt játékokkal, vetélkedőkkel, oktatófilmekkel; tanároknak minta tanmenetekkel, témazáró dolgozatokkal és különféle oktatási segédanyagokkal.

Széchenyi