AVKF kiadványai sorozat

Az értékorientált nevelés alapjai, Zenetörténet 1., Az ember társas világának értékei

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiemelt feladatának tekinti tudományos és gyakorlati eredmények rendszeres publikálását, mindezek által is az értékorientált szemlélet minőségi közvetítését.

Főiskolánk értékorientált szemlélete elkötelezetté tesz mindannyiunkat abban, hogy a hallgatóink számára átadni kívánt gondolatokat a katolikus értékrendnek megfelelően formáljuk. Ennek céljával is kíván főiskolánk új sorozatot indítani.

Az értékorientált nevelés alapjai

Gyakran felmerül a kérdés, hogyan valósítható meg a XXI. század plurális társadalmaiban a katolikus értékrend átadása. Milyen értékeket közvetítsen a nevelés a katolikus oktatási-nevelési intézményekben és a katolikus családban? Melyek azok a társadalmi hatások, amelyek nehezítik, veszélyeztetik az értékek közvetítését? Mi a helye, szerepe napjainkban a katolikus nevelésnek? Melyek azok a gondolatok a Katolikus Egyház tanításában, amelyből a katolikus nevelői szemlélet, elhivatottság táplálkozhat?

Mindezekre és még sok más kérdésre törekszenek választ adni a kötetben összegyűjtött tanulmányok, írások és egyházi dokumentumok. Ezek gondolatait megismerve, értelmezve, összefüggéseiben megértve és átgondolva alapozódhat meg a katolikus nevelői/pedagógusi szemlélet, amelyet a későbbi tanulmányok során számos további ismeret és tapasztalat egészít majd ki.

Reményeink szerint a pedagógus pályára készülő hallgatókon kívül minden hivatását komolyan megélő, katolikus pedagógus is sokat meríthet a kötetből, illetve támpontot nyújthat szülőknek, nagyszülőknek és a kötetben tárgyalt kérdések iránt érdeklődőknek is.

Szívből kívánjuk, hogy ez a kötet is előmozdítója legyen egy világos értékrend szerint, szeretetben és békében élő egyénekből, családokból és közösségekből felépülő társadalom, egy valódi emberi közösség kialakulásának.

Szeretettel ajánljuk a Magyar Kurír bemutató cikkét is a kiadványról, melyet ITT érhet el.

A kötet megvásárolható főiskolánk könyvesboltjában, megrendelhető az avkf@avkf.hu címen.

Zenetörténet 1.


A keresztény értékek közvetítésének fontos lehetősége az oktatás. Az oktató-nevelő intézményekben folyó munka életkoronként és ismeretkörönként eltérő lehetőséget kínál a fiatalok tudásának, erkölcsi ismereteinek elmélyítésére. Ez a kötet arra vállalkozik, hogy az oktatás legfelső szintjén, a felsőoktatásban nyújtson alapos tudást és értékorientált szemléletet a zenei neveléshez a pedagógus pályára készülő hallgatóknak. A könyvet ajánljuk szülőknek, nevelőknek, már gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak, kántoroknak, papoknak és mindenkinek, aki zenei ismereteit értékorientált szemlélettel szeretné teljesebbé tenni.

Bízunk abban, hogy a művészetek és ezen belül a zene világának katolikus szempontú megismerése sokak számára jelent hasznos ismeretet és egyben hitét elmélyítő élményt is.

A kötet megvásárolható főiskolánk könyvesboltjában, megrendelhető az avkf@avkf.hu címen.

Az ember társas világának értékei

„Az ember értékét nem az adja, hogy okos, előkelő, gazdag-e vagy szép, hanem az, hogy mennyi örömet tud adni másoknak.” Thoreau gondolatai szépen kifejezik számunkra, hogy bár világunkban igen gyakran az egyéni előrehaladás elsőbbsége tükröződik, mégis igazán értékesnek azokat az emberi gesztusokat tekinthetjük, amelyek a társak számára nyújtható támasz és gondoskodás fontosságát hordozzák.

A társaink alapvető hatással vannak életünkre, személyiségünkre, és mindez jól megragadható élményeken, szempontokon keresztül érvényesül. Kötetünkben azon emberi kapcsolatok különleges világa és értékei felé fordítjuk tekintetünket, melyeket áthat a hit mély köteléket jelentő ereje.

Kiemelten tekintünk ezért a hit formáló szerepére a személyiség és társas kapcsolatai vonatkozásában, a bizalom, a szeretet, az egymásra figyelés, az elfogadás és az együttérzés fontosságára, mindezek által pedig az összetartozás, a megbocsátás, a segítés értékeire, a keresztény közösségek világára. Bemutatunk olyan gyakorlatokat, amelyek segítséget nyújtanak a ráhangolódó, a szeretetteli egymásra figyelés, az együttérzés, a támaszadás kibontakoztatásában.

Bízunk abban, hogy az összeállítás értékorientált szemlélete mindannyiuk számára hasznos segítségül szolgál a társas kapcsolatok szociálpszichológiai jelenségeinek megismeréséhez, újfajta átgondolásához, mélyebb megértéséhez, egyúttal tudatos alkalmazásához.

A kötet megvásárolható főiskolánk könyvesboltjában, valamint megrendelhető az avkf@avkf.hu címen.

Széchenyi