Események betöltése

« Összes esemény

Keresztény Neveléstudományi Konferencia

2022-04-27

 „… megtisztítja azt, hogy több gyümölcsöt hozzon.”
(Jn 15, 2)

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a korábbi évek hagyományát folytatva idén is megszervezi Keresztény Neveléstudományi Konferenciáját. A konferencia a keresztény szemléletű hazai és külföldi neveléstudományi kutatások mellett a keresztény nevelés és oktatás múltból származó legfontosabb értékeinek, jelenbeli és jövőbeni kihívásainak és feladatainak számbavételét tűzi napirendjére. A konferencia most a zsidó-keresztény tanításra épülő személy-fogalom értékeinek felmutatásával kívánja a XXI. századi keresztény pedagógus képét megrajzolni. A zsidó-keresztény személy fogalmából kiinduló gyermekkép, a gyermekekért végzett szolgálat is a konferencia programját adja, megemlékezve Maria Montessori és Peter Petersen reformpedagógusok halálának hetvenedik évfordulójáról. A tervezett előadások horizontjában a konferencia mind az elméleti szakemberek, mind a gyakorló pedagógusok és a nevelő-oktató hivatásra készülő főiskolai és egyetemi hallgatók számára lehetőséget kínál az eszmecserére.

A konferenciára előadás-összefoglalóval lehet jelentkezni, amelyben ismertetni kell a kutatás/előadás célját, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit, valamint a téma/előadás jelentőségét és hatását a keresztény szemléletű nevelés elméletére és/vagy gyakorlatára. Elméleti történeti vagy filozófiai előadás esetén utalni kell a kutatások keresztény szempontokat érvényesítő neveléstudományi és/vagy nevelésfilozófiai jelentőségére. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája és nyelvi megformáltsága, valamint az ismertetett téma jelentősége a keresztény szemléletű nevelési-oktatási folyamatban.

A konferencia előadásai átlagosan 20 percesek, amit rövid megbeszélés, vita, majd záró értékelés követ. A konferencián előadásra szánt téma absztraktja, amely a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2000 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás/előadás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás/előadás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.

Az absztraktok beküldésének határideje: 2022. február 28.
A következő e-mailcímre várjuk: pedkonferencia@avkf.hu

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi a következő szempontok szerint: általános minőség és tudományos eredetiség, a kutatás/előadás elméleti és gyakorlati jelentősége, az elméleti keret kidolgozottsága, az elemző bemutatás minősége és érvényessége, a beadott absztrakt szerkezete és stílusa, valamint a konferencia témáihoz illeszkedése.

A konferencia végleges programjáról, valamint az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülésről az elbírálás után közvetlenül, de legkésőbb 2022. március 31-ig értesítünk minden jelentkezőt.

A konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetbe a konferencián való előadás nélkül is fogadunk tanulmányokat, amelyeket legkésőbb 2022. február 28-ig lehet megküldeni szintén a következő e-mailcímre: pedkonferencia@avkf.hu. A tanulmánykötetbe szánt tanulmány legalább 20 ezer, legfeljebb 40 ezer karakter terjedelmű szöveg lehet. A tanulmány elfogadásáról vagy elutasításáról legkésőbb 2022. március 31-ig értesítünk minden szerzőt.

A konferenciára várunk minden olyan oktatással és neveléssel foglalkozó szakembert, aki a saját tudományterületében elkötelezett az európai keresztény értékrend érvényesítése mellett. Várjuk a felsőoktatásban dolgozó kollégákat, a doktori iskolák hallgatóit, az egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő hallgatókat, az óvodai nevelésben, valamint a köznevelésben dolgozó pedagógus kollégákat, a világi papság, a szerzetesrendek és a testvéregyházak képviselőit, valamint mindazokat, akik a XXI. századi nevelés alapjának az európai görög-latin kultúrát és a zsidó-keresztény filozófiai gondolkodáson nyugvó szellemiséget tartják.

A konferencia tudományos bizottsága:
Dr. Gloviczki Zoltán rektor, főiskolai tanár, a Konferencia elnöke (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)
Dr. Gombás Judit tanszékvezető, főiskolai tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)
Dr. Kránitz Mihály egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara)
Dr. Molnár Krisztina tanszékvezető, főiskolai tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)
Dr. Szetey Szabolcs intézetvezető, egyetemi docens (Károli Gáspár Egyetem Pedagógiai Kara)
Dr. Szőke-Milinte Enikő intézetvezető, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara)
Dr. Verdes Miklós (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)
Prof. Dr. Pap Ferenc dékán, egyetemi tanár (Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara)
Prof. Dr. Tamáska Máté tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)

A konferencia titkára:
Dr. Mészáros László főiskolai docens (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)

Részletek

Dátum:
2022-04-27
Esemény Category:

Szervező

AVKF

Helyszín

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Konstantin tér 1-5.
Vác, 2600 Magyarország
+ Google Térkép
Széscheyi