Oktatók

Dr. Molnár Krisztina

tanszékvezető, főiskolai tanár

Végzettség és szakképzettség

 • pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, 2000.
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, 2002.
 • közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató, SuliNova Kht., 2004.
 • önismereti-személyiségfejlesztő tréner, FITT IMAGE Bt., 2013.
 • fejlesztő irodalomterapeuta, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2023.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, neveléstudomány, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 2008.
 • doktori (PhD) fokozat, irodalomtudomány, ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2012.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Pedagógiai antropológia
 • Pedagógiai kutatásmódszertan
 • Pedagógiai kommunikáció és konfliktusmegoldás
 • Felnőttképzés és tudásmenedzsment
 • Tehetségdiagnosztika és személyiségfejlesztés
 • Neveléselmélet
 • Pedagógia a szépirodalomban és a filmművészetben
 • Irodalomelmélet, műfajismeret
 • Szimbólumismeret

Kutatási terület

 • a pedagógia tudománytörténete, kortárs tudománykommunikációja
 • pedagogikum a szépirodalomban és a filmművészetben
 • pedagógia és mentálhigiéné
 • a felvilágosodás korának irodalma, Csokonai Vitéz Mihály életműve
 • a Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője
 • a Katolikus Pedagógia folyóirat főszerkesztője
 • a Térpedagógiai Kutatóműhely tagja
 • az Irodalmi Magazin folyóirat főmunkatársa

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: molnar.krisztina@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M006

Fogadóóra

Szerdai napokon 14:00-15:00 között, előzetes egyeztetés alapján.

Széchenyi