Oktatók

Dr. Horváth Péter László

főiskolai docens

Végzettség és szakképzettség

 • oligofrénpedagógia–szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1993.
 • speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1996.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, neveléstudomány, Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, 2020.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • A differenciálás tervezése, szervezése, egyéni fejlesztési terv készítése
 • Az atipikus fejlődés inkluzív kezelése, közösségfejlesztés
 • Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás, a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek,
  illetve csoportok nevelése, oktatása 1.
 • Életkorok pedagógiája
 • Fejlesztő pedagógia
 • Gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi alapismeretek
 • Gyógypedagógiai ismeretek
 • Jelnyelv alapfokon és bevezetés a siket emberek világába 1. és 2.
 • Korai fejlesztés
 • Könnyen érthető nyelv
 • Szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás gyakorlata
 • Tanulási technikák 

Kutatási terület

 • a könnyen érthető nyelv elmélete és gyakorlata

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: horvath.peter@avkf.hu

Tel.: +36-30 / 695-2223

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M006

Fogadóóra

Szerdai napokon, előzetes egyeztetés alapján.

Széchenyi