Oktatók

Dr. Gombocz Eszter

egyetemi docens

Végzettség és szakképzettség

 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ELTE BTK
 • német nyelv és irodalom szakos tanár, ELTE BTK

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, Alkalmazott nyelvtudomány, Szegedi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2001.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Német nemzetiségi nyelv 1., 2., 3. és 4.
 • Gyermekirodalom, nemzetiségi gyermekirodalom 1., 2. és 3.
 • Német nemzetiségi nyelv és tanulásmódszertana 1., 2. és 3.
 • Német nemzetiségi irodalom 1. és 2.
 • Biblioterápiás önismereti csoport
 • Gyermekek fejlesztő biblioterápiája
 • Gyermekirodalom, olvasáspedagógia
 • Műalkotások elemzése, kreatív írás

Kutatási terület

 • reformpedagógiai módszerek a nyelvelsajátítás területén
 • szócsaládok kontrasztív elemzése német-magyar viszonylatban
 • a korai nyelvelsajátítás és az emergent literacy összefüggései
 • hátrányos helyzetű családok olvasásszocializációja
 • a vészkorszak pedagógiai vetülete (vándorkiállítás utaztatása iskolákba kortárs vezetők bevonásával)
 • az emlékezet mechanizmusai
 • kutatási projektek: Kisebbségkutató Intézet (projektgazda) Holokauszt túlélő (árva, félárva) gyerekek Magyarországon: gyerekotthonok, iskolák, sorsok 2019-2021.; Zsidó cserkészcsapatok, zsidó cserkészet (MTA TK Kisebbségkutató Intézet, vezető: Bányai Viktória, tudományos főmunkatárs)

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: gombocz.eszter@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 742-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M013

Fogadóóra

Csütörtöki napokon, előzetes egyeztetés alapján. 

Széchenyi