Oktatók

Prof. Dr. Tamáska Máté

egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes

Végzettség és szakképzettség

 • szociológus, Szegedi Tudományegyetem, 2004.
 • műemlékvédelmi szakember, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2007.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, építészettudomány, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2010.
 • doktori (PhD) fokozat, szociológia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012.
 • habilitáció, történettudomány, Szegedi Tudományegyetem, 2017.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Életkorok szociológiája
 • Társadalmi rétegződés
 • Társadalmi fenntarthatóság
 • A társadalomkutatás gyakorlata: A szociális térképezés
 • A tudományelmélet és a kutatásmódszertan alapjai
 • Oktatásszociológia
 • Kutatásmódszertan
 • Szakdolgozat előkészítése
 • Szakmai gyakorlat 1. és 2.
 • Összefüggő (kéthetes) terepgyakorlat
 • Iskolai terek és térhasználat az inkluzív ellátásban

Kutatási terület

 • város- és falukutatás, építészetszociológia
 • térpedagógia, iskolaépítészet
 • kutatási projektek: a Térpedagógiai Műhely, valamint a Bécs-Budapest város-összehasonlító projekt vezetője
 • tudományszervezés: a Szociálpedagógia folyóirat főszerkesztője, a TérTár könyvsorozat alapító szerkesztője, a Magyarország Felfedezése könyvsorozat szerkesztőségi tagja

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: tamaska.mate@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széchenyi