Oktatók

Dr. Lovassy Attila

főiskolai docens

Végzettség és szakképzettség

 • teológus, PPKE-HTK, 2004;
 • teológiai licentiatus PPKE-HTK, 2006

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • PhD (PPKE-HTK, teológus) 2017.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Szisztematikus teológiai tárgyak:
  • Dogmatika VII. (eszkatológia) (MA, előadás, nappali és levelező)
  • Dogmatika VI. (általános és részletes szentségtan) (MA, előadás, levelező)
  • Dogmatika I. (Proleg., Istentan, Trinitológia, Teremtéstan) (BA, előadás, levelező)
  • Dogmatika II. ((Kriszt., Mariol., Pneumat, Kegyelemtan) (BA, előadás, levelező)
  • Dogmatika III. ((Ált. és részl. szentségtan, Eszkatológia) (BA, előadás, levelező)
  • Az ókeresztény irodalom története (BA, előadás, levelező)
  • Fundamentális teológia I. (BA, előadás, levelező)
  • Fundamentális teológia II. (BA, előadás, levelező)
  • Ökumenikus teológia (MA, előadás, nappali és levelező)
  • Szekták, ökumenizmus, más vallások II. (BA, előadás, nappali és esti)
  • Felekezetek, szekták, vallások (BA, előadás, levelező)
  • Világvallások (MA és BA, előadás, nappali és levelező)
  • Világvallások etikája (BA, előadás, levelező)
  • Mai vallási irányzatok (MA, előadás, nappali és levelező)
  • Mai vallási irányzatok etikája (BA, előadás, levelező)
  • Az Univerzum Istene (BA-MA, szeminárium, nappali, PPHF)
  • Szisztematikus teológiai kutatás módszertan (MA, előadás, levelező)
  • Hitünk alapjai (BA, szeminárium, nappali és levelező)
  • Bevezetés Krisztus misztériumába (MA és BA, előadás, nappali és levelező, PPKE-HTK)
  • Keresztény világnézet (BA, előadás, esti és levelező)-Misztika, álmisztika (BA, szeminárium, nappali és levelező)
  • Hagiográfia (MA és BA, előadás, nappali és levelező)
  • Missziológia (MA és BA, előadás, levelező)
 • Filozófiai tárgyak:
  • Filozófiatörténet I. (BA, előadás, nappali és levelező)
  • Filozófiatörténet II. (BA, előadás, nappali és levelező)
  • Ismeretelmélet (MA, előadás, levelező)
  • Ontológia (MA, előadás, nappali és levelező)
  • Nevelésfilozófia (MA, előadás, nappali és levelező)
  • Filozófiai antropológia (BA, előadás, nappali és levelező)
  • Alapvető etika I. (BA, előadás, nappali és levelező)
  • Alapvető etika II. (BA, előadás, nappali és levelező)
  • Etika (felsőfokú szakképzés, előadás, nappali)
  • Bevezetés az etikába (BA, előadás, nappali és levelező)
 • Gyakorlati teológiai tárgyak:
  • Lelki élet teológiája (MA, előadás, nappali és levelező)
  • Lelkiségi teológia (BA, előadás, nappali és levelező)
  • Pasztorálteológia IV. (BA, előadás, nappali és levelező)
  • Az egyház szociális tanítása és közösségépítő tevékenysége (MA, előadás, levelező)
  • Katolikus közösségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon (MA, előadás, levelező)
  • Erkölcs és jog Magyarországon és az EU-ban (BA, előadás, levelező)
  • Egyházi kommunikáció (MA, előadás, levelező)
  • Állam és egyház (MA és BA, előadás, levelező)
  • Ifjúsági lelkigyakorlatok szervezése (felsőfokú szakképzés, előadás, levelező)
 • Egyéb tárgyak:
  • Latin I. (BA, gyak., levelező)
  • Latin II. (BA, gyak., levelező)
  • Latin III. (BA, gyak., levelező)
  • Latin IV. (BA, gyak., levelező)
  • Ifjúsági munka (felsőfokú szakképzés, gyak., levelező)
  • Ifjúsági közművelődés (felsőfokú szakképzés., gyak., levelező)
  • Közösségfejlesztés az intézményi rendezvényekben (BA, gyak., nappali és levelező)

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: lovassy.attila@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széscheyi