Oktatók

Dr. Lengyel Zsolt

főiskolai adjunktus

Végzettség és szakképzettség

 • teológus, Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2004.
 • kánonjogász, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2008.
 • licenciatus-i fokozat (kánonjogi szakvizsga), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2010.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, kánonjog, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2016.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Családjog és szociális jog 2.
 • Az egyház szociális tanítása
 • Bevezetés a kereszténységbe
 • Bevezetés az etikába
 • Egyházjog
 • A lelki élet alapjai

Kutatási terület

 • kánonjog – különös tekintettel az egyházi peres eljárásokra

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: lengyel.zsolt@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széchenyi