Oktatók

Dr. Lengyel Zsolt

főiskolai adjunktus

Végzettség és szakképzettség

 • EHF teológus, 2004
 • PPKE HTK kánonjogász, 2008
 • PPKE HTK licenciatus-i fokozat (jogi szakvizsga), 2010
 • PPKE HTK PhD (kánonjogász), 2016

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • PhD Kánonjogi doktorátus, Kánonjog, Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK, 2016

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • gazdasági jog,
 • munkajog,
 • polgári jog,
 • társadalombiztosítási jog,
 • közjog alapjai,
 • szellemi alkotások joga,
 • jogi alapismeretek,
 • szociális- és családjog,
 • bűnmegelőzési ismeretek
 • közigazgatási jog,
 • egyházjog (Codex Juris Canonici): egyházi alkotmányjog, egyedi közigazgatási intézkedések, szentségi jog, krisztushívők alapvető jogai, házasságjog, személyek és jogcselekmények

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: lengyel.zsolt@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széscheyi