Oktatók

Dr. Lengyel Zsolt

főiskolai adjunktus

Végzettség és szakképzettség

 • teológus, Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2004.
 • kánonjog, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (Kánonjogi Posztgraduális Intézet), 2008.
 • kánonjog (licenciatus-i fokozat, kánonjogi szakvizsga), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (Kánonjogi Posztgraduális Intézet), 2010. 

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, kánonjog, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Kánonjogi Doktori Iskola, 2016.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Szociális és családjog 1. és 2.
 • Egyházjog (Codex Juris Canonici): egyházi alkotmányjog, egyedi közigazgatási intézkedések, szentségi jog, krisztushívők alapvető jogai, házasságjog, személyek és jogcselekmények
 • A lelki élet alapjai
 • Morálteológia 1. és 2.
 • Bevezetés a kereszténységbe
 • Az egyház szociális tanítása 
 • Közigazgatási és jogi alapismeretek
 • Teológiai szeminárium 3. 

Kutatási terület

 • egyháztörténet és kánonjog, különös tekintettel a katolikus házassagjogra

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: lengyel.zsolt@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 721-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

Előzetes egyeztetés alapján.

Széchenyi