Oktatók

Dr. Harlov-Csortán Melinda

főiskolai docens

Végzettség és szakképzettség

 • kommunikációtudomány, Emerson College, 2005.
 • magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2008.
 • kulturális örökségmenedzsment, múzeumi tanulmányok, Deakin University, 2008.
 • nemzetiségi szakértő, Közép-Európai Egyetem, 2009.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, történelem – kulturális örökség, Eötvös Loránd Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola, Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék, 2021.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Életkorok szociológiája
 • Szocializációs folyamatok a családban
 • Bevezetés az etikába
 • Vallásszociológia
 • A szakrális és profán idő rítusai
 • Cigány-roma néphagyomány 1. és 2.
 • Cigány gyermekek mentorálása
 • Személyiségfejlesztés a néphagyomány eszközeivel
 • Személyiségfejlesztés a hagyomány eszközeivel
 • Kulturális antropológiai és etnológiai alapismeretek
 • A tudományelmélet és a kutatásmódszertan alapjai
 • Kutatásmódszertan
 • Kutatásmódszertan, kvalitatív kutatások
 • Szakdolgozat-előkészítés
 • A szabadidő-szervezés módszertana
 • A közösségfejlesztés elméleti konceptuális keretei
 • Társasjáték-pedagógia
 • Szakmai gyakorlat 1. 
 • Társadalmi egyenlőtlenségek
 • Cigány népismeret és pedagógia 1.

Kutatási terület

 • 20. századi kultúrtörténet
 • kulturális örökségkutatás
 • emlékezetkutatás
 • településszociológia
 • kisebbségi reprezentációkutatás 
 • vallásszociológia
 • szakrális emlékezet és örökséggé válás

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: harlov.melinda@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 730-as mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

Előzetes egyeztetés alapján páratlan heteken csütörtöki napokon 14:00-15:00 között, vagy online egyéb időpontban.

Széchenyi