Oktatók

Dr. Zóka Katalin

tanszékvezető, tanulmányi rektorhelyettes, szakfelelős, főiskolai tanár

Végzettség és szakképzettség

  • magyar nyelv és irodalom szakos tanár ELTE BTK
  • olasz nyelv és irodalom szakos tanár ELTE BTK

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

  • PhD Irodalomtudomány, ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2008

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

  • Irodalmi, anyanyelvi nevelési kurzusok tantárgyfelelőse felelőse vagyok a pedagógusképzési szakokon.
  • Az elmúlt időszakban módszertant tanítok az óvodapedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokon.
  • Az óvodapedagógus-szak szakfelelőseként gyakorlatvezető oktatóként is közreműködöm a gyakorlati képzési kurzusok vezetésében.

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: zoka.katalin@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 730-as mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M002

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széscheyi