A műhely vezetője: Dr. Karácsony-Molnár Erika
Tagjai: Dr. Baksa Brigitta, Dr. Zóka Katalin

Előzmények: A Bálint Sándor Hagyományőrző Kör kezdete 2003-ra vezethető vissza, amikor mintegy 20 fő főiskolai hallgató vett részt dunántúli néprajzi kutatómunkában, alakulása 2008-ra datálható. A magyar nyelvterület számos vidékén (Dunántúl- Somogy megye, Sárköz; Felvidék, Ipoly-mente, Gömör vm.; Kárpátalja, Erdély /(Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld)/, Moldva) vettek részt több ízben a hallgatók néprajzi gyűjtőmunkában, karitatív tevékenységekben. Rendszeresen ellátogattak tanulmányi kirándulásként különböző néprajzi múzeumba, tájházba (pl. Szentendre Skanzen; Néprajzi Múzeum, Budapest; Szórakaténusz Múzeum, Kecskemét). A néprajzi gyűjtésekről, tanulmányi kirándulásokról fotókiállításokat is rendeztünk a főiskolán, illetve a főiskoláról szóló reklámfilmbe (2008) a hon- és népismereti útjainkról, tevékenységeinkről mozgóképek is bekerültek. A hagyományőrző kör tagjai a főiskola számos rendezvényén sikerrel részt vettek, többek között 2008-ban a főiskolán megrendezett Kárpát-medencei nemzetközi népdalversenyen arany díjat kaptak.

A szakmai műhely célja, feladatai: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola alapképzéseinek tantervi hálójában évek óta szerepel a Hagyományismeret kötelezően választható tantárgytömb, amelynek kurzusain minden félévben jelentős számban vesznek részt a hallgatók. A szakirányú továbbképzési szakok közül négy képzés is a hagyományismeretre alapul. A tanító alapszakon az Ember és társadalom műveltségterületen belül folyó Honismeret és tantárgy-pedagógiája tárgy is az iskolai hagyományismeret oktatás alapismereteit és módszertanát foglalja magába. Ezekre a képzési alapfeltételekre építve a Bálint Sándor Hagyományőrző Kör és Műhely az érdeklődő hallgatók számára többféle fórumot biztosíthatna ismereteik élményszerű megszerzésére, bővítésre, amely segítséget jelent az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak egyaránt.

  • A Néprajzi Múzeummal való kapcsolatfelvétel nyomán az Etnológiai Adattárban található gazdag gyűjtött anyag rendszerezésébe kapcsolódhatnak be érdeklődő hallgatóink. Ez olyan források megismerését tenné lehetővé számukra, amely szakdolgozati kutatómunkájuk alapbázisát is képezhetné.
  • Félévente min. egy alkalommal, valamely jeles naphoz kapcsolódva táncházat, fonóházi estéket szervezünk:
    • meghívunk egy-egy előadót (mesemondót, népdalénekest, hangszeres népzenészt, kézműves mestert), aki bemutatót tart a hallgatóságnak. Az előadást követően táncházzal is zárulhat az este;
    • többek között Karácsony-Molnár Erika néprajzi filmjeiből tartanánk filmbemutatót, amit beszélgetés követne a filmezés körülményeiről, a dokumentálás ezen módjáról, az alkotás folyamatáról. Az estét az aktuális közelgő ünnephez kapcsolódó kézműves tevékenység zárná.
  • Bálint Sándor Hagyományőrző Kör és Műhely különböző főiskolai rendezvényen vesz részt, időnként kiállításokat rendez.

A hagyományőrző kör tagjaival szorgalmi időszakban és /vagy a nyári szünetben tájház-, múzeumlátogatásokat lehet szervezni, esetleg néprajzi gyűjtő utat tervezni.

Széchenyi