Külkapcsolati iroda

European Credit Transfer System – Európai Kredit Átviteli Rendszer

Az Európai Kredit Átviteli Rendszert (ECTS) egy nyitott és egységes európai oktatási és képzési tér létrehozására alakították ki, mint egy eszközt, mely segíti, javítja a külföldön folytatott tanulmányok felsőoktatásbeli elismerését. Így elérhetőbbé vált a tanulmányok és oklevelek kölcsönös elismerése, a hallgatók és tanárok korlátozás nélkül mobilitása.

A rendszer ECTS kreditek és érdemjegyek révén megkönnyíti Európa különböző országainak eltérő rendszereiben tanuló hallgatók egységes tanulmányi teljesítményének mérését, kölcsönös elismerését és elfogadását.

Az Erasmus mobilitásban részt vevő diákok tehát a külföldi tanulmányaik értékelését (kredit-pontjaikat és jegyeiket is) az egyszerűség és az átláthatóság kedvéért ennek az egységes rendszernek alapján kapják.

A tárgyak teljesítéséért kapott ECTS osztályzatok a főiskolánkon alkalmazott hagyományos ötfokozatú (1-5) értékelési skála szerint:

Az ECTS jegyek átszámítási rendszere
5 JelesA – Kitűnő (kiemelkedő teljesítmény apró hibákkal)
4 JóB – Nagyon jó (átlagszint feletti teljesítmény, egy-két hibával)
 C – Jó (alapos munka, több alapvető hibával)
3 KözepesD – Közepes (jó, de alapvető hiányosságai vannak)
2 ElégségesE – Megfelelt (a teljesítmény a min. kritériumnak felel meg)
1 ElégtelenFX – Elégtelen (bizonyos korrekcióra még szükség van a kredit eléréséhez)
 F – Elégtelen (jelentős mennyiségű további munka szükséges)

Az ECTS krediteket (amelyek számszerű értékek) a tanulmányi egységekhez/ tantárgyakhoz rendelik és megadják azt a hallgatói terhelést, mely szükséges a követelmények teljesítéséhez.

Ezek a szükséges tanulmányi munka mennyiségét tükrözik. (Kapcsolatosak a tanulmányi program teljesítéséhez szükséges összmunkával, azaz előadások, gyakorlatok, szemináriumok, konzultációk, egyéni tanulás otthon és a könyvtárban, intézményen kívüli gyakorlat, vizsgák és más ellenőrzések.) Az ECTS a teljes hallgatói terhelésen alapszik, nem csak a kontaktórákra korlátozódik. Az ECTS-ben 30 kredit egy félév, 60 kredit egy tanulmányi év munkaterhelését jelenti.

Jelenleg az AVKF által használt kreditpont rendszer és az ECTS-kreditek számítása hasonló alapokon nyugszik – így nem jelentős az eltérés. Hosszabb távon mi is tervezzük az ECTS kreditszámítási rendszerére való áttérést.

Intézményünkben az ECTS-kreditek átszámítását jelenleg a Kreditátviteli Bizottság végzi.

Széchenyi