Külkapcsolati iroda

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ személyzeti mobilitási ösztöndíj elnyerésére a 2022/2023. tanévben

I. A pályázatról

A pályázattípus célja
Oktatók, adminisztratív és más, nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb).

A pályázásra jogosultak köre
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai.

Támogatható tevékenységek
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

Az Erasmus+ személyzeti ösztöndíj alapelvei: 

 1. Az Európai Uniós alapelvek alapján a lehető legtöbb munkatárs részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a dolgozók, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.
 2. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 3. Konferencia részvétel nem támogatható.
 4. Az Erasmus személyzeti tanulmányút időtartama átlagosan 2-60 nap (utazás nélkül).
 5. A személyzeti tanulmányútnak 2021. szeptember 1. és 2024. július 31. között kell lezajlania.
 6. A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.
 7. A támogatás a külföldi tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás, mely saját forrásból kiegészítésre szorulhat.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

 • a Főiskola bármely jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalója;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható);
 • a pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység célkitűzéseivel, ill. hozzájárul a főiskolai nemzetköziesítési stratégia megvalósításához.

II. A pályázás módja

Pályázati űrlap
A Pályázati űrlapot 1 példányban, számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és kék tollal aláírva, valamint a szervezeti egység vezetőjének ellenjegyzésével kell leadni, melynek elektronikus változatát kérjük az erasmus@avkf.hu email címre eljuttatni.

A pályázatok benyújtására folyamatos lehetőséget biztosítunk,
benyújtásának helye: Külkapcsolati Iroda (M épület 010-es szoba).

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • Szakmai önéletrajz (1 példány magyarul, 1 példány a célország nyelvén vagy a munkanyelven)
 • Idegen nyelvtudást igazoló dokumentum (a célország nyelvére vagy a munkanyelvre)

A pályázatokat a Külkapcsolati Iroda a tanszéki Erasmus koordinátorokkal közösen bírálja el. A határozattal szembeni fellebbezést a tudományos rektorhelyettes számára lehet benyújtani.
A támogatott pályázókkal az AVKF Támogatási Szerződést köt.

III. A választható partnerintézmények

Munkatársaink a 2022/2023. tanévben elsősorban a fent letölthető dokumentumban felsorolt intézményeknél, a megadott nyelven pályázhatnak Erasmus személyzeti ösztöndíjra. Lehetőség van a fentieken kívül más, a Főiskolával kapcsolatban álló intézmények, szervezetek programjaira is pályázni.

Lehetőség van több intézménybe való pályázásra, ez esetben kérjük a sorrendet megjelölni.

IV.A támogatás mértéke

Fogadó ország 1-14. nap 15-60. nap
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)
170 € / nap 119 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (GR), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)
140 € / nap 98 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
110 € / nap 77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján:

Távolság Összeg normál utazás esetén Összeg zöld utazási forma esetén
10 – 99 km 23 € / résztvevő NA
100 – 499 km 180 € / résztvevő 210 € / résztvevő
500 – 1 999 km 275 € / résztvevő 320 € / résztvevő
2 000 – 2 999 km 360 € / résztvevő 410 € / résztvevő
3 000 – 3 999 km 530 € / résztvevő 610 € / résztvevő
4 000 – 7 999 km 820 € / résztvevő NA
8 000 km vagy annál több 1500 € / résztvevő NA

Figyelem!
A pályázat elnyerését követően az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő munkatársnak fel kell vennie a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény projektkoordinátorával, illetve az őt fogadó tanszékkel/szervezeti egységgel, és a tervezett kiutazás időpontjáról értesítenie kell a főiskola intézményi Erasmus koordinátorát az erasmus@avkf.hu email címen.

Széchenyi