Külkapcsolati iroda

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésére 2023/2024

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amely a felsőoktatásban dolgozó oktatók számára is biztosítja nemzetközi tapasztalatok megszerzésének lehetőségét külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú mobilitási ösztöndíjprogram keretében.

I. A részvétel feltételei

Célok:

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatási célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, melyet egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

Az az oktató részesülhet Erasmus+ mobilitási ösztöndíjban, aki: 

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatója;
 • bármilyen külföldi, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény tagja.

Az Erasmus+ oktatói ösztöndíj alapelvei: 

 1. Az Európai Uniós alapelvek alapján a lehető legtöbb tanár és oktató részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a tanárok, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.
 2. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 3. Konferencia részvétel nem támogatható.
 4. Az Erasmus+ oktatói tanulmányút időtartama átlagosan 2-60 nap (utazás nélkül). A kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább 8 óra hetente, de az egy hétnél rövidebb időszakra is legalább 8 óra.
 5. Az oktatói tanulmányútnak 2025. július 31-ig kell lezajlania.
 6. A partner felsőoktatási intézmény előzetesen elfogadja az előadások oktatási munkatervét, melyet a vendégtanár megküld számára.
 7. Az oktató a tanulmányútra benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni Oktatói munkatervet követi.
 8. A támogatás a külföldi oktatói tanulmányút időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás, mely saját forrásból kiegészítésre szorulhat.

II. Pályázati űrlap

A Pályázati űrlapot 1 példányban, számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és kék tollal aláírva kell leadni, és ennek elektronikus változatát kérjük az erasmus@avkf.hu email címre eljuttatni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 31.
Benyújtásának helye: Külkapcsolati Iroda (M épület 010-es szoba)

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 1. Szakmai önéletrajz (1 példány magyarul, 1 példány a célország nyelvén vagy a munkanyelven)
 2. Oktatói munkaterv
 3. Idegen nyelvtudást igazoló dokumentum (a célország nyelvére vagy a munkanyelvre)
 4. A kiutazást támogató intézetvezetői nyilatkozat.

pályázatokat a Külkapcsolati Iroda a tanszéki Erasmus koordinátorokkal közösen bírálja el. A határozattal szembeni fellebbezést a tudományos rektorhelyettes számára lehet benyújtani.

A támogatott pályázókkal az AVKF Támogatási Szerződést köt.

III. A választható partnerintézmények

Munkatársaink a 2023/2024-es tanévben a fent letölthető dokumentumban felsorolt intézményeknél, a megadott nyelven pályázhatnak Erasmus oktatói ösztöndíjra.

Lehetőség van a több intézménybe való pályázásra, ez esetben kérjük a sorrendet megjelölni.

IV.A támogatás mértéke

Fogadó ország1-14. nap15-60. nap
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)
170 € / nap119 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (GR), Spanyolország (ES), (Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)
140 € / nap98 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
110 € / nap77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján:

TávolságÖsszeg normál utazás eseténÖsszeg zöld utazási forma esetén
10 – 99 km23 € / résztvevőNA
100 – 499 km180 € / résztvevő210 € / résztvevő
500 – 1 999 km275 € / résztvevő320 € / résztvevő
2 000 – 2 999 km360 € / résztvevő410 € / résztvevő
3 000 – 3 999 km530 € / résztvevő610 € / résztvevő
4 000 – 7 999 km820 € / résztvevőNA
8 000 km vagy annál több1500 € / résztvevőNA

Figyelem! 

A pályázat elnyerését követően az Erasmus+ mobilitási programban részt vevő oktatónak fel kell vennie a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény projektkoordinátorával, illetve az őt fogadó tanszékkel/tanszékvezetővel, és a tervezett kiutazás időpontjáról értesítenie kell a főiskola intézményi Erasmus koordinátorát az erasmus@avkf.hu email címen.

Széchenyi