Külkapcsolati iroda

IFCU

  • 2021. novemberében főiskolánk felvételt nyert az International Federation of Catholic Universities (IFCU) nemzetközi szervezetbe.
  • A mai formájában 1965 óta működő Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége (IFCU) több mint 200 katolikus egyetemet és felsőoktatási tagintézményt foglal magába. A kontinentális és regionális területi alapokon fennálló Szövetség a nemzetközi együttműködés keretében aktív kapcsolatban áll a Római Kúriával, az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), a Gazdasági és Szociális Tanáccsal, az Emberi Jogok Bizottságával, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO), az Európa Tanáccsal, valamint az UNESCO Nemzetközi Katolikus Központjával (ICC).
  • A szervezet fő célja, a közös kutatási projektek előmozdítása és fejlesztése a katolikus felsőoktatási intézmények között, valamint hogy a megszerzett ismeretek és azok alkalmazása által – a keresztény értékrendet képviselve, az értelem és a hit fényében – hozzájáruljon a fejlődéséhez, az igazságosabb és emberibb világ kialakulásához.
  • A kutatási projektek iránya átfogó és széles területeket érint, kiterjed többek között a keresztény szellemiség, az etikai kérdések (bioetika) tématerületeire, az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatára, a digitális átmenet, a közösségi szerepvállalás, valamint a térségi szereplők közötti innovációs ökoszisztémák létrehozásának kérdésköreire is.
Széchenyi