Külkapcsolati iroda

Hírek

  • Főiskolánkon nagy sikerrel zajlott le 2022. április 1-8. között a Blended Intensive Programme (BIP) elnevezésű nemzetközi hetünk, melynek témája – Interkulturális dialógus történeteken keresztül – számos intézményből vonzott résztvevőket. Külföldi és határon túli magyar hallgatók és oktatók érkeztek a Winchesteri Egyetemről (Egyesült Királyság), a Selye János Egyetemről (Szlovákia), a Linzi Püspökségi Pedagógiai Főiskoláról (Ausztria), a Rózsahegyi Katolikus Egyetemről (Szlovákia) és Lengyelországból (Kielce, Lublin). Az Erasmus-félévünk kurzusain tanuló török és spanyol diákok is részt vettek a programon. Aporos hallgatók is csatlakoztak, és számos oktatónk tartott workshopot, vezetett tematikus kirándulást a BIP-en, melynek így összesen 45 résztvevője volt. A színes és interaktív tematikus hét célja a kulturális identitás megerősítése és az interkulturális dialógus elősegítése volt személyes történeteken és a hallgatók intézményéhez, régiójához kapcsolódó történeteken keresztül, kreativitást, együttműködést fejlesztő tevékenységek során. Az egyhetes program online nappal kezdődött: a nemzetközi hallgatók bemutatták intézményüket online applikációkat alkalmazva, melyet egy időben zajló kooperatív csoportmunka előzött meg. Az ötnapos jelenléttel zajló programon a hallgatók előadásokon, a többszörös intelligencia elméletét és történetmesélési technikákat alkalmazó interaktív workshopokon és csoportmunkákban vettek részt. A program tematikus kirándulásokat is tartalmazott, melyek alkalmával a résztvevők Vác, Budapest és Visegrád történelmi, kulturális nevezetességeivel ismerkedtek meg történeteken keresztül. A nemzetközi hét a résztvevők visszajelzései alapján jelentős mértékben hozzájárult a hallgatók szakmai fejlődéséhez és sikeresen elősegítette a különböző országokból, kultúrákból érkezett hallgatók közötti baráti kapcsolatok építését.

    Fotó: Egyedné Simon Valéria

  • Nemzetközi hét Főiskolánk az ötödik alkalommal rendezte meg az angol nyelvű tematikus Nemzetközi Hetet. Az április 12-16. között lezajlott rendezvény témája a “Creativity, Critical Thinking, Cooperation and Communication” volt. Az idén a koronavírus-helyzet miatt online formában megvalósított tematikus héten 14 külföldi (angol, német, belga, lengyel) hallgató és két kárpátaljai oktató volt a vendégünk, akik a magyar hallgatókkal, oktatókkal, munkatársakkal együtt vettek részt a programokon.  A virtuális nemzetközi hét keretén belül a közös tanuláson kívül workshopok, interaktív feladatok, egy vidám üdvözlő est, pogácsasütés, budapesti virtuális kulturális programok tették igazán színessé a résztvevők számára a nemzetközi eseményt.  A program a hétfői napon egy közös bemutatkozással kezdődött: Ekkor a résztvevők számára lehetőség nyílt egymás és a főiskola megismerésére. Kedden a hallgatók csoportokat alkotva láttak hozzá a projektmunkákhoz. A szerdai online műhelynapon az interaktív workshopokon izgalmas beszélgetések zajlottak a következő témákban: családi narratívák identitásformáló szerepe; innovációk a kortárs magyar irodalomban; a holland és lengyel bevándorlók társadalmi integrációja Magyarországon; az angol és a magyar közmondások eredete, jelentése és használa. Csütörtökön a hallgatók bemutatták online produktumaikat, melyeket a szerdai műhely témái alapján készítettek.

     

  • Online Nemzetközi Konferencia az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Winchesteri Egyetem szervezésében 2021. március 11-én az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Winchesteri Egyetemmel közösen online nemzetközi konferenciát szervezett Learning, Invention and Creativity: Rethinking Local and Global Education on Teams címmel. A konferencia célja az volt, hogy platformot teremtsen az európai oktatási intézmények számára az aktuális kérdések megvitatására, a bevált gyakorlatok és az innovatív módszertani megközelítések megosztására, valamint a nemzetközi kapcsolatok megerősítésére. A helyi és a globális oktatás területén számos előadás a Covid-19 járvány által előidézett változásokra összpontosított – többek között a hibrid és az online oktatás terjeszkedésére, a hallgatók gyakorlati képzésének nehézségeire és a virtuális ismeretek térnyerésére.A különböző európai országok tanárképző intézményeinek oktatói és hallgatói, az alapítványi oktatási intézmények vezetői tartottak színvonalas előadásokat. A magyar (Magyarországról és Kárpátaljáról), brit, belga, dán küldöttek megosztották a témához kapcsolódó kutatási eredményeiket és tapasztalataikat, ösztönözve a nemzetközi közönséget a kollektív reflexióra. A visszajelzések alapján a konferencia változatos és tartalmas programot kínálva igen sikeresnek bizonyult.

     

  • Erasmus + félév 2021. február-április Főiskolánkon a 2020/21-es tanév tavaszi félévében megrendezett Erasmus-félév négy külföldi hallgató részvételével valósult meg. Három hallgató Belgiumból, egy hallgató Lengyelországból érkezett. Az idei Erasmus félév sajátossága volt, hogy a pandémia-helyzet miatt a teljes félév online formában zajlott. A tanároknak és a diákoknak is egyaránt hiányzott a személyes kapcsolat, azonban a hallgatók nyitottsága és érdeklődése segített leküzdeni az online oktatási forma nehézségeit. Mivel a külföldi hallgatók a budapesti tartózkodás mellett döntöttek, lehetőségük volt megismerkedni más Erasmus ösztöndíjas hallgatókkal, és találékonyan megoldották a különféle szabadtéri programok megszervezését. A nemzetközi héten az Erasmus félév külföldi hallgatói mentorként vettek részt. Intézményünk Erasmus féléve hasznos volt azoknak a magyar hallgatóknak is, akik szabadon választható tárgyként felvették az Erasmus-kurzusokat.
Széchenyi