Kérvények

Egyes kérvények leadásáért az állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) képzésben részt vevő hallgatóknak 2016. január 1. napjától kezdődően nem kell fizetni a Rektori Tanács 1/2016. (I26.) RTH számú határozata alapján:

  • Jogorvoslati bizottsági kérvény
  • Kreditátviteli bizottsági kérvény
  • Rektori méltányossági kérvény
  • Tanulmányi bizottsági kérvény

A Neptun rendszerben a kérvény modul használatát a főiskola 2016. február 1-től felfüggeszti. Mindennemű kérvényével a hallgatók papír alapú formanyomtatványok használatával fordulhatnak az illetékes személyzet vagy bizottságokhoz. A kérvények a honlapról letölthetőek.

Felhívjuk a tisztelt hallgatók figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha valamilyen melléklet nem kerül benyújtásra kérvénye mellé, a kérvény nem kerül feldolgozásra! Utólagos pótlásra nincs lehetőség!

Ügyintézéshez (pl. oklevél átvétele) meghatalmazási minta

REKTORI HIVATALBA BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

TANULMÁNYI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

regisztrációs időszak utolsó napja

08.30. / 01.05.

01.05. / 08.30.

09.09. / 02.09.

KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

Kredit-elismertetési kérvény elektronikus felület

(kitöltéséhez AVKF-es e-mail cím szükséges!)

09.13. 12:00 / 02.16.

TANULMÁNYI OSZTÁLYHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

Igénylés oklevél kiállítására rendkívüli nyelvvizsgamentesség alapján

Bővebb információt és tájékoztatást a nyelvvizsga nélküli oklevél kiállításáról az alábbi linken keresztül találhatnak

A honlapon lévő tájékoztató szerint

TANSZÉKRE BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

Széscheyi