Gyakorlatok beosztása levelező alapképzésen, mesterképzésen és esti tagozaton

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (FOKSZ)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] – Frissítve: 2016. 10. 10.

II. évfolyam

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (BA)


Gyakorlati képzési tájékoztató [ÁTDOLGOZÁS ALATT]

Gyakorlati tantárgyak leírása:

I. évfolyam

Egyéni gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

Egyéni gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

II. évfolyam

Egyéni gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

Egyéni gyakorlat 4. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.31.

III. évfolyam

 

Hittanár-nevelő szak


Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak


Óvodapedagógus szak


 

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

I. évfolyam

Óvodai gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.25

II. évfolyam

Óvodai gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.25

III. évfolyam

Komplex egyéni gyakorlat gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.25

Német nemzetiségi szakirányos hallgatók gyakorlati beosztása:

 

 

Szociálpedagógia szak


Terepgyakorlat tájékoztató

 

Szociálpedagógia gyakorlat 2. dokumentumok (PÓTLÁS) [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.09.

Igazolólap intézménylátogatásról (PÓTLÁS) [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.09.

Differenciált szociálpedagógia gyakorlat (PÓTLÁS) [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.09.09

 

I. évfolyam

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

 

II. évfolyam

Szociálpedagógia gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.27.

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

Szociálpedagógia gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.27.

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

Összefüggő intenzív terepgyakorlat 1-2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.08.27.

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

Tanító szak


Gyakorlati képzési útmutató az Egyéni iskolai gyakorlathoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.17.

Az egyéni iskolai gyakorlatok feladatai [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.17.

Gyakorlati képzési útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.09.26.

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2014/15-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2015/16-ban hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]

Csoport előtti tanítási gyakorlat iskolák szerinti felosztás, első megbeszélés [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.09.25.

I. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

II. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

III. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

IV. évfolyam

Összefüggő szakmai gyakorlat [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

Zárótanítás beosztás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.03.06.

Zárótanítás jegyzőkönyv [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.1.3

Tananyag-kijelölő lap zárótanításhoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020.01.13.

Tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal


Útmutató a német nemzetiségi szakirány gyakorlati képzéséhez [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak


Neveléstudomány mesterképzési szak

Szakmai gyakorlat 2. – gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2020. február 05.


Szakmai gyakorlat 1. [letöltés PDF formátumban] – Frissítve:

Szociálpedagógia mesterképzési szak


Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


Felkérő hospitáláshoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve:

Gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve:

Német nemzetiségi tanító szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


A német nemzetiségi esti tanítóképzésben zömmel nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók vesznek részt.
A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlati kézikönyv és a módszertant oktató kolléga útmutatása alapján beadandókat készítenek a hallgatók.
A német nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók gyakorlati képzési helyüket egyénileg keresik meg. A képzés teljesítésének feltételeiről a módszertanos kollégával egyeztetnek, majd a szakirányfelelőssel jóváhagyatják az egyéni teljesítés feltételeit.

Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 2. gyakorlati dokumentumok [letölthető PDF formátumban]- Frissítve: 2019.09.24.

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 1. gyakorlati dokumentumok [letölthető PDF formátumban]- Frissítve: 2019.09.24.

Gyakorlati képzés 3. gyakorlati dokumentumok [letölthető PDF formátumban]- Frissítve: 2019.09.24.

Zárótevékenység jegyzőkönyv [letölthető PDF formátumban]- Frissítve: 2019.09.24.

Tanító szak Angol kiegészítő műveltségterület


VMT csoport előtti bemutató 1. – gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2019.09.24.

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


Gyakorlati képzési tájékoztató [letöltés PDF formátumban]