Gyakorlatok beosztása levelező és esti tagozaton

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (FOKSZ)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] – Frissítve: 2016. 10. 10.

II. évfolyam

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (BA)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] – Frissítve: 2016. 10. 13.

I. évfolyam

Egyéni gyakorlat 2. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

Egyéni gyakorlat 2. tantárgyleírás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.16.

Csoportos gyakorlat 1. [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

II. évfolyam

Egyéni gyakorlat 3. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

Egyéni gyakorlat 4. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

Egyéni gyakorlat 4. tantárgyleírás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.16.

Csoportos gyakorlat 3. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

III. évfolyam

Összefüggő gyakorlat-zárógyakorlat

Hittanár-nevelő szak


Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak


Óvodapedagógus szak


Gyakorlati időpontok, határidők [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2018. 08. 27.

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

I. évfolyam

Óvodai bemutató 2. Alsóvárosi Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.02.07.

Óvodai gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

II. évfolyam

Óvodai gyakorlat 4. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

III. évfolyam

Zárótevékenység Alsóvárosi Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.02.26.

Zárótevékenység Kéz a Kézben Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.29.

Zárótevékenység Játékvár Óvoda – Maci csoport [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.15.

Zárótevékenység Játékvár Óvoda – Béka csoport [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.15.

Német nemzetiségi szakirányos hallgatók gyakorlati beosztása:

Óvodai bemutató 2. Habakukk Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.02.25.

Szociálpedagógia szak


Terepgyakorlat tájékoztató

I. évfolyam

Intézménylátogatás gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

II. évfolyam

Szociálpedagógia gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

Differenciált szociálpedagógia gyakorlat gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a szociális igazgatás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak például a gyámhatóságok, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

Tanító szak


Gyakorlati képzési útmutató az Egyéni iskolai gyakorlatokhoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.15.

Gyakorlati képzési útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.11.

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2014/15-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2015/16-ban hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]

I. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

II. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

III. évfolyam

Egyéni iskolai gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

IV. évfolyam

Összefüggő szakmai gyakorlat gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.01.17.

Zárótanítás beosztása [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.04.17.

Zárótanítási jegyzőkönyv [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.04.02.

Tananyag-kijelölő lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.04.02.

Tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal


Útmutató a német nemzetiségi szakirány gyakorlati képzéséhez [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.

Német nemzetiségi tanító szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


A német nemzetiségi esti tanítóképzésben zömmel nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók vesznek részt.
A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlati kézikönyv és a módszertant oktató kolléga útmutatása alapján beadandókat készítenek a hallgatók.
A német nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók gyakorlati képzési helyüket egyénileg keresik meg. A képzés teljesítésének feltételeiről a módszertanos kollégával egyeztetnek, majd a szakirányfelelőssel jóváhagyatják az egyéni teljesítés feltételeit.

Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 1. fogadó nyilatkozat, igazoló lap [letölthető PDF formátumban]- frissítve: 2019.02.05.

Gyakorlati képzés 3. fogadó nyilatkozat, igazoló lap [letölthető PDF formátumban]- frissítve: 2019.02.05.

Zárótanítás jegyzőkönyv  [letölthető PDF formátumban]- frissítve: 2019.03.12.

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 2. – fogadó nyilatkozat, igazolólap [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2019.02.05.

Tanító szak Angol kiegészítő műveltségterület


VMT csoport előtti bemutató 2. – fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2019.02.05.

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


Gyakorlati képzési tájékoztató [letöltés PDF formátumban]

Neveléstudomány mesterképzési szak


Szakmai gyakorlat 2. [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.02.26.

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


Felkérő hospitáláshoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.02.26.

Gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2019.02.26.