Gyakorlatok beosztása levelező és esti tagozaton

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (FOKSZ)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] – Frissítve: 2016. 10. 10.

II. évfolyam

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (BA)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] – Frissítve: 2016. 10. 13.

I. évfolyam

Egyéni gyakorlat 1. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.05.

Egyéni gyakorlat 1. tantárgyleírás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.05.

Csoportos gyakorlat 1. [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.10.01.

II. évfolyam

Egyéni gyakorlat 3. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.05.

Csoportos gyakorlat 2. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.05.

III. évfolyam

Egyéni nevelési gyakorlat 4. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.05.

Egyéni gyakorlat 4. tantárgyleírás [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.05.

Csoportos nevelési gyakorlat 4. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.05.

 

Hittanár-nevelő szak


Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak


Óvodapedagógus szak


Gyakorlati időpontok, határidők [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2018. 08. 27.

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

I. évfolyam

Óvodai bemutató 1. Váci Alsóvárosi Óvoda [letöltés PDf formátumban] – Frissítve: 2018.10.24.

Óvodai gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.08.27.

II. évfolyam

Óvodai bemutató 3. Liget Óvoda [letöltés PDf formátumban] – Frissítve: 2018.10.24.

Óvodai gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.08.27.

III. évfolyam

Óvodai gyakorlat 5. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve:2018.08.27.

Zárótevékenység Alsóvárosi Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.10.09.

Zárótevékenység Liget Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.10.24.

Német nemzetiségi szakirányos hallgatók gyakorlati beosztása:

Óvodai bemutató 1-3. Habakukk Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.26.

Szociálpedagógia szak


I. évfolyam

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

II. évfolyam

Szociálpedagógia gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.08.27.

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

Szociálpedagógia gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.08.27.

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a szociális igazgatás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak például a gyámhatóságok, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

Összefüggő intenzív terepgyakorlat 1-2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.08.27.

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

Tanító szak


Gyakorlati képzési útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.11.

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2014/15-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2015/16-ban hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]

I. évfolyam

II. évfolyam
Csoport előtti tanítási gyakorlat 1. gyakorlati beosztása [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.09.29.

III. évfolyam
Csoport előtti tanítási gyakorlat 2. gyakorlati beosztása [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.10.03.

IV. évfolyam
Csoport előtti tanítási gyakorlat 3. gyakorlati beosztása [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.10.03.

Zárótanítás beosztása [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.11.29.

Zárótanítási jegyzőkönyv [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.11.29.

Tananyag-kijelölő lap [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2018.11.29.

Tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal


Útmutató a német nemzetiségi szakirány gyakorlati képzéséhez [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.

Német nemzetiségi tanító szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


A német nemzetiségi esti tanítóképzésben zömmel nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók vesznek részt.
A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlati kézikönyv és a módszertant oktató kolléga útmutatása alapján beadandókat készítenek a hallgatók.
A német nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók gyakorlati képzési helyüket egyénileg keresik meg. A képzés teljesítésének feltételeiről a módszertanos kollégával egyeztetnek, majd a szakirányfelelőssel jóváhagyatják az egyéni teljesítés feltételeit.

Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 2. fogadó nyilatkozat, igazoló lap [letölthető PDF formátumban]- frissítve: 2018.08.27.

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 1 – fogadó nyilatkozat, igazolólap [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2018.08.27.

Gyakorlati képzés 3 – fogadó nyilatkozat, igazolólap [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2018.08.27.

Tanító szak Angol kiegészítő műveltségterület


VMT csoport előtti bemutató 1. – fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban]- Frissítve: 2018.09.15.

 

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


Gyakorlati képzési tájékoztató [letöltés PDF formátumban]

Neveléstudomány mesterképzési szak


Szakmai gyakorlat 1.

Tovább az eszköztárra