Válaszd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát!

Jelentkezz pótfelvételiben meghirdetett képzéseinkre!

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 7.

A 2018. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni).
Csak azok nyújthatnak be jelentkezést:

akik a 2018. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek,

vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

Felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést a www.felvi.hu honlapon  kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. A jelentkezési űrlapok elektronikus kitöltését követően ki kell nyomtatni a hitelesítő adatlapot és aláírva postára kell adni az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 címére 2018. augusztus 7-ig, illetve ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikusan is küldhetik. 

A hitelesítő adatlap Oktatási Hivatalhoz határidőre történő eljuttatása nélkül a felvételi jelentkezés érvénytelen lesz!

www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást  2018. július 27. – augusztus 07. között lehet igénybe venni.

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink :

Képz. Munka- Fin. Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő Kapacitás Képzési
szint rend forma (félév) min. < max. terület
A N K csecsemő- és kisgyermeknevelő 150 000 Ft 6 1 < 67
PED
A N K óvodapedagógus (Vác) 150 000 Ft 6 1 < 74
PED
A N K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 1 < 100 TÁRS
A N K tanító 150 000 Ft 8 1 < 69
PED
A N K tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] 150 000 Ft 8 1 < 6
PED
A L K csecsemő- és kisgyermeknevelő 150 000 Ft 6 1 < 24
PED
A L K óvodapedagógus (Vác) 150 000 Ft 6 1 < 45
PED
A L K óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) 180 000 Ft 6 1 < 19
PED
A L K óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] 150 000 Ft 6 1 < 5
PED
A L K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 1 < 169 TÁRS
A L K tanító 150 000 Ft 8 1 < 20
PED
A L K tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] 150 000 Ft 8 1 < 3
PED
M L K neveléstudomány (Budapest) 225 000 Ft 4 1 < 20 BÖLCS

Felvételi szóbeli vizsga:
A neveléstudományi mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük, melynek helyszíne és időpontja: Vác 2018. augusztus 16. 9:00 óra. Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”! A vizsgára kérem, hozza magával a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, PPT-t tartalmazó adathordozót és az oklevelének másolatát.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.

Kreditelismertetési kérelemre van szükség azon alapképzési és mesterképzési szakok esetén, amelyeknél a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit  pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. Az előzetes kreditelismerési kérelmet, mely letölthető honlapunkról itt: http://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/kredit_elismertetesi_kerveny_ma_2018191.pdf  valamint az azon felsorolt hiteles dokumentumokkal együtt 2018. augusztus 7-ig kell a főiskolára postai úton, vagy személyesen eljuttatni.

Pontszámítás mesterképzésben:
– felvételi elbeszélgetés: 60 pont
– oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
– fogyatékosság: 5 pont
– gyermekgondozás: 5 pont
– hátrányos helyzet: 5 pont

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk, aki nem rendelkezik 2018. évi érvényes alkalmassági eredménnyel, annak meg kell jelennie az adott vizsganapon!

A tanító, az óvodapedagógus képzésre jelentkezőknek (nemzetiségi szakirányok is), alkalmassági vizsgán (testi, beszéd, ének) kell részt venniük.  Tanító, óvodapedagógus szakon semmilyen mentesség nem fogadható el.

Az alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2018. augusztus 16. 9.00 óra.Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, 10 népdalról listát és  tornafelszerelést, egészségügyi nyilatkozatot kitöltve.  Letölthető:  https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/kervenytar_18A/egeszsegugyi_nyilatkozat_18A.pdf

A csecsemő és kisgyermeknevelő ALAPKÉPZÉSEN (BA) beszéd alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2018. augusztus 16. 9.00 óra

Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát és az egészségügyi nyilatkozatot kitöltve.  Letölthető: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/kervenytar_18A/egeszsegugyi_nyilatkozat_18A.pdf

Ha a felvételiző a 2018 évi felvételi eljárásban tett sikeres alkalmassági vizsgával rendelkezik intézménytől függetlenül, és annak hitelesített fénymásolatát elküldi a Tanulmányi Osztály címére, így  mentesül az alkalmassági vizsga alól. Beküldési határidő: 2018. augusztus 10.

Szociálpedagógia szakon a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja: 2018. augusztus 16-17.

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! Szakmai vizsgáról bővebben itt: http://avkf.hu/index.php/szakmai-vizsga/

Hitéleti képzés

Alapképzéseben MEGHIRDETETT SZAKOK  levelező munkarendben

  Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Választható szak Költségtérítés (félév) Képz. idő
(félév)
Képz.
terület
A L A kántor         — 6 HIT
A L K kántor 130 000 Ft 6 HIT
A L A katekéta lelkipásztori munkatárs 6 HIT
A L K katekéta lelkipásztori munkatárs 120 000 Ft 6 HIT

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani.

Kántor szak

http://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/jelentkezesi_lap_kantor_ba_avkf_2018_19_1.pdf

Katekéta- lelkipásztori munkatárs  szak

http://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/kateketa_jelentkezesi_lap_2018_19_1.pdf

 Ezt, és minden dokumentummásolatot  közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác 2018. augusztus 16. 13 óra.

A katekéta lelkipásztori munkatárs szakos jelentkezők felvételi beszélgetésének helyszíne és időpontja: Vác 2018. augusztus 16.  13:00 óra

 

A kántor és a katekéta lelkipásztori munkatárs szak vizsgadíja (4000,- Ft), mely  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát.

Felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során várhatóan 2018. augusztus 24-én lesz.

VIZSGAIDŐPONTOK

Szak Vizsgatárgy Képz.
szint
Munkarend Fin. forma Vizsga időpontja Vizsgadíj
csecsemő- és kisgyermeknevelő alkalmassági (egészségi, beszéd) A N K 2018.08.16. 4000 Ft
óvodapedagógus (Vác) alkalmassági vizsga A N K 2018.08.16. 4000 Ft
tanító alkalmassági vizsga A N K 2018.08.16. 4000 Ft
tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] alkalmassági vizsga A N K 2018.08.16. 4000 Ft
csecsemő- és kisgyermeknevelő alkalmassági (egészségi, beszéd) A L K 2018.08.16. 4000 Ft
kántor ének-zene alkalmassági A L K 2018.08.16. 4000 Ft
katekéta-lelkipásztori munkatárs egyházi elbeszélgetés A L K 2018.08.16. 4000 Ft
óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) alkalmassági vizsga A L K 2018.08.16. 4000 Ft
óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) nyelvi alkalmassági A L K 2018.08.16.
óvodapedagógus (Vác) alkalmassági vizsga A L K 2018.08.16. 4000 Ft
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] alkalmassági vizsga A L K 2018.08.16. 4000 Ft
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] nyelvi alkalmassági A L K 2018.08.16.
tanító alkalmassági vizsga A L K 2018.08.16. 4000 Ft
tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] alkalmassági vizsga A L K 2018.08.16. 4000 Ft
neveléstudomány (Budapest) szakmai elbeszélgetés M L K 2018.08.16. 4000 Ft

Ettől eltérő időpont biztosítására nincs lehetőség!

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk, aki nem rendelkezik 2018. évi érvényes alkalmassági eredménnyel, annak meg kell jelennie az adott vizsganapon!