Válaszd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát!

Jelentkezz pótfelvételiben meghirdetett képzéseinkre!

 

A pótfelvételi információk a pótfelvételi időszakban kerülnek nyilvánosságra!

 

_____________________________________

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 7.

A 2019. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni).
Csak azok nyújthatnak be jelentkezést:

akik a 2019. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek,

vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a képzéseken, amelyeket már a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2019. július 24-énmeghatározott ponthatárnál.

Felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést a www.felvi.hu honlapon  kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. A jelentkezési űrlapok elektronikus kitöltését követően ki kell nyomtatni a hitelesítő adatlapot és aláírva postára kell adni az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 címére 2019. augusztus 7-ig, illetve ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikusan is küldhetik. 

A hitelesítő adatlap Oktatási Hivatalhoz határidőre történő eljuttatása nélkül a felvételi jelentkezés érvénytelen lesz!

www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást  2019. július 29. – augusztus 07. között lehet igénybe venni.

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink :

Képz.

Munka-

Fin.

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő

Kapacitás

Képz.

szint

rend

forma

 

 

(félév)

min. < max.

terület

A

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

160 000 Ft

6

1 < 80

PED

A

N

K

óvodapedagógus (Vác)

160 000 Ft

6

1 < 100

PED

A

N

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)

160 000 Ft

6

1 < 10

PED

A

N

K

szociálpedagógia

160 000 Ft

7

1 < 150

TÁRS

A

N

K

tanító

160 000 Ft

8

1 < 80

PED

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

160 000 Ft

6

1 < 50

PED

A

L

K

óvodapedagógus (Vác)

160 000 Ft

6

1 < 105

PED

A

L

K

óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest)

180 000 Ft

6

1 < 30

PED

A

L

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

160 000 Ft

6

1 < 10

PED

A

L

K

szociálpedagógia

160 000 Ft

7

1 < 180

TÁRS

A

L

K

tanító

160 000 Ft

8

1 < 60

PED

A

L

K

tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)]

160 000 Ft

8

1 < 5

PED

A

L

A

kántor

támogatott

6

1 < 30

HIT

A

L

K

kántor

120 000 Ft

6

A

L

A

katekéta-lelkipásztori munkatárs

támogatott

6

1 < 30

HIT

A

L

K

katekéta-lelkipásztori munkatárs

120 000 Ft

6

M

L

K

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő

225 000 Ft

4

1 < 10

BÖLCS

M

L

K

neveléstudomány (Budapest)

225 000 Ft

4

1 < 10

BÖLCS

M

L

K

szociálpedagógia

300 000 Ft

4

1 < 10

TÁRS

Felvételi szóbeli vizsga:
A mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük, melynek helyszíne és időpontja: Vác 2019. augusztus 14. 9:00 óra. Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”! A vizsgára kérem, hozza magával a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, a Neveléstudomány MA képzésre jelentkezők a PPT-t tartalmazó adathordozót.

A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról és az előzetes kreditelismertetésről az alkalmassági vizsgák leírásánál találnak információt. Az előzetes kreditelismerési kérelmet, mely letölthető honlapunkról a Felvételizők – Alkalmassági menüpont alól, a felsorolt hiteles dokumentumokkal együtt 2019. augusztus 7-ig kell a főiskolára postai úton, vagy személyesen eljuttatni.

Pontszámítás mesterképzésben:
– felvételi elbeszélgetés: 60 pont
– oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
– fogyatékosság: 5 pont
– gyermekgondozás: 5 pont
– hátrányos helyzet: 5 pont

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk. A jelentkezőnek meg kell jelennie az adott vizsganapon!

A tanító, az óvodapedagógus képzésre jelentkezőknek (nemzetiségi szakirányok is, óvodapedagógus angol nyelven), alkalmassági vizsgán (testi, beszéd, ének, esetleg nyelvi is) kell részt venniük.

Az alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2019. augusztus 14. 9.00 óra.Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, 10 népdalról listát és  tornafelszerelést, egészségügyi nyilatkozatot kitöltve.  Letölthető: http://avkf.hu/wp-content/uploads/2019/02/e%C3%BC.alkalm-2019A.pdf

A csecsemő és kisgyermeknevelő ALAPKÉPZÉSEN (BA) beszéd alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2019. augusztus 14. 9.00 óra

Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát és az egészségügyi nyilatkozatot kitöltve.  Letölthető: http://avkf.hu/wp-content/uploads/2019/02/e%C3%BC.alkalm-2019A.pdf

Ha a felvételiző a 2019 évi felvételi eljárásban tett sikeres alkalmassági vizsgával rendelkezik intézménytől függetlenül, és annak hitelesített fénymásolatát elküldi a Tanulmányi Osztály címére, így  mentesülhet az alkalmassági vizsga alól. Beküldési határidő: 2019. augusztus 7.

Szociálpedagógia szakon a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja: 2019. augusztus 15-16.

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! Szakmai vizsgáról bővebben itt: http://avkf.hu/index.php/szakmai-vizsga/

Hitéleti képzés

Alapképzéseben MEGHIRDETETT SZAKOK  levelező munkarendben

  Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Választható szak

Költségtérítés
(félév)

Képz. idő
(félév)

Képz.
terület

A

L

A

kántor


6

HIT

A

L

K

kántor

120 000
Ft

6

HIT

A

L

A

katekéta lelkipásztori munkatárs

6

HIT

A

L

K

katekéta lelkipásztori munkatárs

120 000 Ft

6

HIT

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani.

Kántor szak

http://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/jelentkezesi_lap_kantor_ba_avkf_2018_19_1.pdf

Katekéta- lelkipásztori munkatárs  szak

http://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/kateketa_jelentkezesi_lap_2018_19_1.pdf

 Ezt, és minden dokumentummásolatot  közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác 2019. augusztus 14. 13 óra.

A katekéta- lelkipásztori munkatárs szakos jelentkezők felvételi beszélgetésének helyszíne és időpontja: Vác 2019. augusztus 14.  10:00 óra

 

A kántor és a katekéta lelkipásztori munkatárs szak vizsgadíja (4000,- Ft), mely  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát.

VIZSGAIDŐPONTOK

Választható
szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

csecsemő-
és kisgyermeknevelő

Alkalmassági
(1. típus)

A

N

K

2019.08.14.

4000 Ft

óvodapedagógus
(Vác)

Alkalmassági
(2. típus)

A

N

K

2019.08.14.

4000 Ft

óvodapedagógus
[nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

Alkalmassági
(3. típus)

A

N

K

2019.08.14.

4000 Ft

tanító

Alkalmassági
(2. típus)

A

N

K

2019.08.14.

4000 Ft

csecsemő-
és kisgyermeknevelő

Alkalmassági
(1. típus)

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

kántor

ének-zene
alkalmassági

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

katekéta-lelkipásztori
munkatárs

egyházi
elbeszélgetés

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

óvodapedagógus
(angol nyelven) (Budapest)

Alkalmassági
(3. típus)

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

óvodapedagógus
(Vác)

Alkalmassági
(2. típus)

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

óvodapedagógus
[nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

Alkalmassági
(3. típus)

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

tanító

Alkalmassági
(2. típus)

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

tanító
[nemzetiségi tanító (cigány-roma)]

Alkalmassági
(2. típus)

A

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

mentálhigiénés
közösség- és kapcsolatépítő

szakmai
elbeszélgetés

M

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

neveléstudomány
(Budapest)

szakmai
elbeszélgetés

M

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

szociálpedagógia

szakmai
elbeszélgetés

M

L

K

2019.08.14.

4000 Ft

Ettől eltérő időpont biztosítására nincs lehetőség! Amennyiben az alkalmassági vizsgán nem vesz részt, a befizetett vizsgadíj visszautalására nincs lehetőség!

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk, aki nem rendelkezik 2019. évi érvényes alkalmassági eredménnyel, annak meg kell jelennie az adott vizsganapon!

Felvételi döntés várhatóan 2019. augusztus 26-án lesz.