Dr. Pál Ildikó

nyelvvizsgahely-vezető
e-mail: pal.ildiko@avkf.hu
Tel.: +36-27 / 511-159

2600 Vác, Szent Miklós tér 14.
Boldog Kinga terem (földszint M011. terem)

NYELVVIZSGA NYÍLT NAP

 

Ismerd meg az ECL nyelvvizsga rendszert!

2019. január 26-án

13.30 órakor az AVKF Szent Miklós téri épületében

 

INGYENES PRÓBAVIZSGA

ANGOL, NÉMET és OLASZ*

nyelvből közép- és felsőfokon

Jelentkezési lap

 

További információ: AVKF ECL Nyelvvizsgahely Vác, Szent Miklós tér 14. Tel.: 27-511 159   Dr. Pál Ildikó nyelvvizsgahely-vezető pal.ildiko@avkf.hu

 

*Olasz nyelvből csak középfokra lehet jelentkezni

 

 

VIZSGAIDŐPONTOK 2018-ban:


 Vizsgaidőpontok   Jelentkezési határidő   Eredmény interneten    Vizsgabizonyítvány 
 Február 9., 10.  Január 11. Írásbeli után kb. 10-11 hét
 Április 13., 14.  Március 19. Írásbeli után kb. 10-11 hét
 Június 15., 16.  Május 17. Írásbeli után kb. 10-11 hét
 Október 5., 6.  Szeptember 6. Írásbeli után kb. 10-11 hét
 December 7., 8.  November 8. Írásbeli után kb. 10-11 hét

A fent megadott időpontok az írásban mért készségekre vonatkoznak. A szóbeli kommunikáció vizsganapja ettől eltérhet.

Pótjelentkezés: minden vizsgaidőszakban a központi honlap kiírása szerint

Díja: 3000 forint, melyet a vizsgadíjon felül, az AVKF számlájára kell utalni

Részletes információ: www.ecl.hu

Vizsganyelvek:
Akkreditált vizsganyelvek: angol, német
További vizsganyelv (kiegészítő vizsga nélkül honosítással akkreditálható): olasz

2012. júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően minden vizsganyelvből, minden vizsgaszinten lehetősége van a vizsgázóknak az írásbeli kommunikáció (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt használnia.

 Az ECL nyelvvizsgarendszer vizsgadíjai:

Vizsgaszint Szóbeli Írásbeli Komplex
A2

akkreditált nyelv esetén (német)

az angol nyelvakkreditációja folyamatban van

11.000 Ft 11.000 Ft 18.000 Ft
B1

B2

C1

akkreditált nyelvek esetén (angol, német)

15.000 Ft

17.000 Ft

17.500 Ft

15.000 Ft

17.000 Ft

17500 Ft

25.000 Ft

28.000 Ft

29.000 Ft

B1, B2, C1

nem akkreditált nyelv esetén (olasz)

13.200 Ft 13.200 Ft 22.000 Ft

Figyelem!

A vizsgadíj átutalása bontásban kell történjen az alábbiak szerint:

1. Pécsi Tudományegyetem

Bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

Közlemény: 150057/PID/Név

B1 Komplex vizsga: 17500,-Ft

B1 Részvizsga: 11000,-Ft

B2 Komplex vizsga: 19000,-Ft

B2 Részvizsga: 12000,-Ft

C1 Komplex vizsga: 19500,-Ft

C1 Részvizsga: 12500,-Ft/p>

2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Bankszámlaszám: 10700323-67353264-52100008

Közlemény: ECL/PID/Név

B1 Komplex vizsga: 7500,-Ft

B1 Részvizsga: 4000,-Ft 

B2 Komplex vizsga: 9000,-Ft

B2 Részvizsga: 5000,-Ft

C1 Komplex vizsga: 9500,-Ft

C1 Részvizsga: 5000,-Ft

Nem akkreditált nyelv esetén (olasz):

 

1. Pécsi Tudományegyetem

Bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

Közlemény: 150057/PID/Név

B1, B2, C1  Komplex vizsga: 15500,-Ft

B1, B2, C1  Részvizsga: 9700,-Ft

 

2. Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Bankszámlaszám: 10700323-67353264-52100008

Közlemény: ECL/PID/Név

B1, B2, C1  Komplex vizsga: 6500,-Ft

B1, B2, C1  Részvizsga: 3500,-Ft

A befizetés átutalással történik. Mindkét átutalási bizonylatot kérnénk elküldeni a pal.ildiko@avkf.hu e-mail címre!

További információért keresse fel irodánkat! (Vác, Szent Miklós tér 14., Boldog Kinga terem, M011)

Jelentkezési lap

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásról:

ECL akkreditált nyelvvizsgára felkészítő tréning – próbavizsgákon keresztül kéthavonta a vizsgák előtti hétvégéken

20 órás nyelvi tréning angolból, németből és olaszból (15.500,-Ft)

Ügyfélfogadás:

Hétfő:         9.00 - 14.00 óra

Kedd:          9.00 - 14.00 óra

Szerda:        9.00 - 14.00 óra

Csütörtök:   9.00 - 14.00 óra

(szombatonként külön egyeztetés alapján)

Elérhetőségek:


Dr. Pál Ildikó

nyelvvizsgahely-vezető
pal.ildiko@avkf.hu
Tel.: +36 27 / 511-159

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket.

Tovább az eszköztárra