Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Szakirodalom

Összeállította:  Gyarmathy Éva

Tanulási zavar

Bartók Erika, Kazal Kolos: Diszlexia otthon (Varázsbetű Programfejlesztő Műhely, 2008)

Faludy A. – Faludy T.: És szertefoszlik a homály – Egy diszlexiás kisfiú sikertörténete (Íbisz

Könyvkiadó, 1996)

Gyarmathy É. (2007) Diszlexia. Specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.

Gyarmathy É. (2009) Neurológiai eredetű teljesítményzavarok. In. (Szerk) Kiss Sz. Az iskolai beilleszkedés problémák felismerése, h4venciója és terápiája. Kolozsvári Egyetem Kiadó. 45-56.

Gyarmathy É. (2012) Diszlexia a digitális korszakban. Műszaki Kiadó, Budapest.

Gyarmathy Éva (2018) A nyelvi fejlődés nehézségei és a diszlexia. Gyermeknevelés, 6. 3. sz. 77–82.

Karin Elke Krüll: A diszkalkuliás (számolás gyenge) gyerekek (Akkord Kiadó, 2000)

Kontráné Hegybíró Edit, Dóczi-Vámos Gabriella, Kálmos Borbála : Diszlexiával ​angolul. Akadémiai Kiadó, 2016.

Sauvageot, B., Métellus, J.: Hurrá, diszlexia! (K.u.K. Kiadó,2006)

Selikowitz, M.: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (Medicina Könyvkiadó Zrt., 2005)

Tánczos Judit: Nyelvtanulás és diszlexia (Pedellus Tankönyvkiadó, 2008)

Tanulási zavarok témában ajánlott weboldalak:

http://www.diszlexia.hu/

http://www.diszk.hu/

http://www.tanulasmodszertan.hu/mi-okozza-a-diszlexiat

http://varazsbetu.hu/

Kontrollzavar

Ettrich, C, Monika Murphy, Witt, M (2014) A hiperaktív, figyelemhiányos gyerek – Segítség az ADHD megértéséhez és kezeléséhez. Móra Könyvkiadó, Budapest.

Gyarmathy Éva (2002) A hiperaktivitás kezelése. Új Pedagógiai Szemle, LII. Évfolyam. 84-89.

Harland, S. (2004) Hiperaktív vagy indigó? Mérték K., Budapest.

Ferek, M. (2011) Hiperaktív álmodozók jobbak, rosszabbak, mások… Bepillantás az ADHD-ba,  hiperaktivitás-figyelemzavar tünetegyüttes Geobook Kiadó, Szentendre

Selikowitz, M. (2014) ADHD, a hiperaktivitás – figyelemzavar tünetegyüttes Geobook Hungary, Szentendre

Szűcs Marianna: Esély vagy sorscsapás? – A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003)

Wender, P. H. (1993) A hiperaktív gyermek, serdülő, felnőtt – Figyelemzavar egy egész életen át. Medicina Könyvkiadó

Kontrollzavar témában ajánlott weboldal:

http://www.adhd-magyarorszag.com/index

https://www.adhdkozpont.hu/az-adhd-rol/

http://vadaskert.hu/hiperaktivitas/

Autizmus spektrum zavar

Jordan, R., Powell S. (2009) Autizmussal élő gyermekek megismerése és tanítása. Kapocs, Autizmus Alapítvány, Budapest

Kanizsai-Nagy Ildikó (2016) Az autizmus spektrum zavarok pszichodiagnosztikája. Kapocs, Autizmus Alapítvány, Budapest

Notbohn, E. (2005) Tíz dolog, amit minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál. Krasznár és Társa K., Budapest.

Peters, Th. (2007) Autizmus – Az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs, Autizmus Alapítvány, Budapest

Pók K. (2007) Autista és/vagy tehetséges? Óvodai nevelés, 60. évf. 9. sz. 307-311. old.

szerk. Schopler, E. (2002) Életmentő kézikönyv szülőknek krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban. Kapocs, Autizmus Alapítvány, Budapest

Autizmus spektrum zavar témában ajánlott weboldal:

https://auti.hu/

https://www.autizmus.hu/

http://aosz.hu/

http://www.symbo.hu/

A tehetségfejlődés különleges formái

Csíkszentmihályi M. (2010) Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest.

Gyarmathy É. (2009) Atipikus agy és a tehetség I. – Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma. Pszichológia. Vol. 29, 4. 377–390

Gyarmathy É. (2010) Atipikus agy és a tehetség II. – Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok ma. Pszichológia. 30, 1, 31–41.

Gyarmathy É. (2011) Kreativitás és beilleszkedési zavarok. szerk. Münnich Ákos: A kreativitás több szempontú vizsgálata. Debreceni Egyetem, Didakt Kiadó, Debrecen. 13-45.

Czeizel E. (1997) Sors és tehetség. FITT IMAGE és a Minerva Kiadó, Budapest

Gefferth É., Herskovics M. (2009) Csak keresni kell… Trefort Kiadó, Budapest.

Gömöry K. (2007) Integrált osztályokban folyó komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálati eredményei. Új Pedagógiai Szemle, 62.évf. 3-4. sz. 79-103. old.

Gyarmathy É. (2006) A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Eötvös Kiadó,

Gyarmathy É. (2010) Hátrányban az előny. A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek. Géniusz Projekt, Budapest.

Gyarmathy É. (2011) A digitális kor és a sajátos nevelési igényű tehetség. Fordulópont. 51, 79–88.

Gyarmathy É. (2012) A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. Eötvös Kiadó, Budapest.

Gyarmathy É. (2013) A tehetséggondozás változási kényszere. Iskolakultúra, 23. évf. 3-4. sz. 101-109. old.

Gyarmathy É. (2013) Szabadon és biztonságban. A kisgyerekek tehetséggondozásának gyakorlata. In: Dobolán K (2013) (szerk.) Kisgyerekek nagy problémák. Raabe Kiadó, Budapest.

Gyarmathy É. (2013) Tehetséges gyermekek. Lásd mint egészt. A Kognitív profil teszt és a kisgyerekek vizsgálata.  In: Dobolán K. (2013) (szerk.) Kisgyerekek nagy problémák. Raabe Kiadó, Budapest.

Gyarmathy Éva (2017) A tehetség érdem és lehetőség oldala. KRE Pszichológia Intézete, Psychologia Hungarica V/1. 1–19.

Herskovits Mária Ritoók Magda (szerk). (2013): Tehetségek vonzásában. FETA, Budapest http://www.feta.hu/sites/default/files/tehetsegek_vonzasaban_szines_ket_oldalas.pdf

Péter-Szarka Szilvia, Tímár Tünde, Balázs Katalin (2015) Az iskolai kreatív klíma. Alkalmazott Pszichológia., 15(2) 107-132 http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2015/07/AP_2015_2_PETER_SZARKA_etal.pdf

Péter-Szarka Szilvia, (2015): Pozitív pszichológia a tehetséggondozásban. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(3/8): 633-647.

Rácz I. (2013) Tehetségmenedzsment az oktatásban, avagy a harc a tehetségekért. Humánpolitikai Szemle, 1-2. sz. 84-95. old.

Zillmann, C. (2002) Iskolai kudarcok. Rosszul tanuló tehetséges gyerekek. Akkord Kiadó

Tehetséggondozással kapcsolatos online anyagok, weboldalak:

www.templetonprogram.hu

http://www.tehetsegmuhely.com

www.sni-tst.eu (SNI; BTM körbe tartozó gyermekek ellátása)

http://www.isze.hu/download/inspiracio/NTP-TTM-12-P-0018.pdf

Gyarmathy É. (2014) Stratégia a tehetséggondozásban. Tani-Tani Online.

Gyarmathy É. (2014) A nem szunnyadó erő. Neveléstudomány Online.

Gyarmathy É. (2014) A hazai tehetséggondozás buktatói. Tani-Tani Online.

Gyarmathy É. (2013) Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon. Neveléstudomány Online.

Komplex fejlesztés

Gyarmathy Éva (2017) Tanulás és harmónia. IRÁNYTŰ. Tanító, Módszertani Folyóirat. LV. évf., 4. szám. 2-4.

Csíkszentmihályi M. (1991) Flow. Áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csíkszentmihályi M. (1998) Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Enion, D. (2003) Kreatív gyerek. Alexandra Kiadó, Pécs.

Kagan, S. (2009) Kooperatív tanulás. Ökonet Szolg. és Tan. Kft K., Budapest.

Landau, E. (1974) A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Magyari Beck I. (1988) A tehetség mint meghasonlás. Az alkotóképesség újraértelmezési kísérlete. Tankönyvkiadó, Budapest.

Komplex fejlesztés weboldalak:

www.moderniskola.hu (Jó példák – pedagógusok és közoktatási vezetők magazinja)

www.modszerkocka.hu

https://www.slideshare.net/gyarme/h4sentations

Egyéb fontos témák

Aron, E. (2012) Szuperérzékeny vagyok? Semsun D. Kft K, Budapest.

Aron, E. N. (2014) Szuperérzékeny gyerek.  Krasznár és Társa Könyvker. Bt., Budapest.

Gyarmathy É. (2013) Egy átmeneti korszak nyűgei és dilemmái. In: Szekszárdi Júlia (2013) (szerk.) Digitális_degeneráció 2.0. Underground, Budapest. 45-61. old.

Gyarmathy É., Czenner J. (2014) Akadályhozás és egyetemes tervezés. Tanítani Online.

Gyarmathy É. (2014) Diszkrimináció helyett lehetőségek. Online Portál diszlexiások számára.

ISZE inspiráció

Kosztolányi Gy. (2010) A gyermekfejlődés epigenetikája. Magyar Tudomány, 171. évf. 9. sz. 1083-1089.

Vigotszkij, L. Sz. (1967) Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsolnai A., Kasik L. (2010)  A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott művek (szülőknek, pedagógusoknak, diákokoknak)

Ahroin, R (2015) Matematika szülőknek. Typotex Budapest

Bambino – Fejtörő gyerekeknek. Dinasztia Tankönyv Kiadó, Budapest.

Budai M. (2004) Óriás leszel. Dinasztia Kiadó, Budapest.

Csuka T. (2006) A zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás. Szort Bt., Budapest.

Faragó Melinda, Farkas Gyöngyi Karolina (2019) Érzelmeink nyomában – játékos hangulathatározó. Symbo Alapítvány, Budapest

Kari Dunn Buron, Mitzi Curtis (2016) A csodálatos 5-pontos skála. Geobook Hungary, Szentendre

Popper P., Ranschburg J., Vekerdy T., Herskovits M. (2012) Jövőnk titka: a gyerek. Saxum Kiadó, Budapest.

Rosenberg, M. B. (2005) Így is lehet nevelni és tanítani. Agykontroll Kft K., Budapest.

Török T. (2006) Gondolkodtató. Geometriai feladatok 3-4. osztályosoknak. Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest.

Ujvári I., Szabó I. (2005) Sakk – matematika az iskolában tehetségkutató és felvételi versenyeken. Észak-Pest M. Matematikai Tehetségfejlesztő, Vác.

Ajánlott weboldalak:

http://www.koloknet.hu

https://olvasnijo.hu

https://www.ringato.hu

http://www.kamaszpanasz.hu

Diákok önálló tantárgyi felkészülését segítő portálok:

Zanza.tv.hu video oktató portál (8 tantárgy; 73 témakör- 550 téma- interaktív tesztek és feladatlapok)

Zanza-Android-alkalmazasok a Google Play-en (táblajáték verseny és kvízjáték ötvözete néhány közösségi játékelemmel)

www.csobisk.sulinet.hu/tananyag.html (tantárgyaink, videotanár, geomatech, zanza.tv, enciklopedia.fazekas, wenuni – JOGSI! GÉPÍRÁS!)

tantárgyaink tárhely: az iskolai oktatás háttéranyagai – emlékeztetők, vázlatok, film és webhely ajánlók segítik a tantárgyak jobb megértését.

geomatech tárhely: digitális tananyagokat gyűjtő, rendező portál – 1930 ingyenes interaktív tananyag, évfolyamra, tantárgyra, témára bontva.

videotanár tárhely: általános iskolai tananyag évfolyamonként rendezve. A video letölthető szabadon, a leckék kb. 15 percesek, vázlat írható belőle.

enciklopedia.fazekas portál: „A kincs legyen közkincs” – Fazekas a hálón honlap.

Fizetős internetes oktatás

WEBUNIN portál: bejelentkezés lehetősége kurzusokra (tanfolyamokra).

GÉPÍRÁS: oktató program (tíz ujjas vakírás tanítása) ingyenesen.

www.iskola.aporisk.hu (digitális tananyagok, videotorium, Sulinet digitális tudásbázis tananyagok)

https://diszmamidiszlexiasoknak.wordh4ss.com/

www.bugyulo.hu (szerzői joggal védett tananyagok és interaktív feladatok – Természettudományos foglalkozások kisgyermekeknek (5-12 év). Bugyuló Szociális Szövetkezet saját fejlesztésű foglalkozáscsomagja: fejleszti az önálló kommunikációt, csapatmunkát; fizika, biológia, környezetvédelem, csillagászat, matematika területhez kapcsolódó ismereteket.

Letölthető és online könyvek, segédanyagok:

Gyarmathy Éva, Fűzy Beatrix (2016) Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Óbudai Egyetem, Typotop, Budapest.

szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest.

Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzésére

Módszertani segédanyag diszlexiás gyermekek iskolai megsegítéséhez

Mobil alkalmazások autizmussal élő tanulók támogatására

Miért viselkedik így ez a gyerek? (Példák, ötletek, tanácsok autizmus kezelésére)

Széchenyi