Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Képzések

A 21. században az atipikus lesz a tipikus

Atipikus fejlődésnek nevezzük az olyan nem mindig nyilvánvaló és egzaktul azonosítható eltéréseket, amelyek gyakran együtt és különböző kombinációkban jelennek meg. A szindrómák gyakori közös megjelenésének okai az egymást átfedő fejlődési utak, amelyek az atipikus fejlődéshez vezetnek:

  • neurológiai alapú teljesítményzavarok
    • tanulási zavar, tanulási nehézség (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia),
    • kontrollzavarok (figyelemzavar, hiperaktivitás zavar, impulzus kontrollzavar)
  • autizmus spektrum zavarok egy része

Mindezek olyan neurológiai sajátosságok, amelyek veleszületett és/vagy szerzett idegrendszeri eltérésen alapulnak, és a környezet, és így a tanítási módszerek meghatározó jelentőségűek a kialakulásukban.

Mit lehet kezdeni az atipikus fejlődésű, tanulási, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavar miatt problémát okozó gyerekekkel?

Hogyan változhat a tanítás fejlesztő tanulássá?

Hogyan alakíthat ki támogató tanulási környezetet intézménye falai között?

Az 21. századra optimalizált módszertan, amely az Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzés keretében sajátítható el, mindebben segítség lehet.

A továbbképzés célja: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók hatékony fejlődésének és tanulásának biztosítására való felkészítés. Cél megismertetni az atipikus fejlődés (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrumzavarok, tehetség) sajátosságaival és több, az ellátásban már bizonyítottan hatékony módszerrel, és ezek alapján az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására képessé tenni. A képzés további célja az atipikus fejlődés szakember felkészítése a mindennapi tanítási gyakorlat átalakítására oly módon, hogy az megfeleljen az atipikus fejlődési sajátosságaik miatt hátrányt szenvedő tanulóknak is.

Az Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzés vázlatos tartalma

  • Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia – az atipikus fejlődés és megismerése
  • Az inklúzió pedagógiája – az atipikusan fejlődő gyerekek és tanulók inkluzív ellátása
  • Iskolai neveléshez kapcsolódó szociálpszichológiai ismeretek – az atipikus fejlődés kezelésének szociálpszichológiai, szociológiai aspektusai és a közösség szerepe

A képzési idő: 2 félév

A szak szakfelelőse: Dr. habil. Gyarmathy Éva, AVKF főiskolai tanár

Részletek

Széscheyi