Jelentkezz pótfelvételiben akár állami ösztöndíjas formában meghirdetett képzéseinkre is!

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 9.

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Kivéve a hitéleti képzésben hirdetett szakok!

A 2020. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni).
Csak azok nyújthatnak be jelentkezést: akik a 2020. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a képzéseken, amelyeket már a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2020. július 23-ánmeghatározott ponthatárnál.

 

Felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést a www.felvi.hu honlapon  kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. A jelentkezési űrlapok elektronikus kitöltését követően ki kell nyomtatni a hitelesítő adatlapot és aláírva postára kell adni az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 címére 2020. augusztus 9-igilletve ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikusan is küldhetik.  A hitelesítő adatlap Oktatási Hivatalhoz határidőre történő eljuttatása nélkül a felvételi jelentkezés érvénytelen lesz!

www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást  2020. július 30. – augusztus 09. között lehet igénybe venni.

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink :

Képz. Munka- Fin. Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő Pont-

határ

Kapacitás Képz.
szint rend forma     (félév)   min. < max. terület
A N A/K csecsemő- és kisgyermeknevelő 160 000 Ft 6 280 1 < 80 PED
A N A/K óvodapedagógus (Vác) 160 000 Ft 6 280 1 < 100 PED
A N A/K óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)] 160 000 Ft 6 280 1 < 10 PED
A N A/K óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] 160 000 Ft 6 280 1 < 10 PED
A N A/K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 280 1 < 150 TÁRS
A N A/K tanító 160 000 Ft 8 280 1 < 80 PED
A N A/K tanító [nemzetiségi tanító (német)] 160 000 Ft 8 366 1 < 80 PED
A L A/K csecsemő- és kisgyermeknevelő 160 000 Ft 6 280 1 < 50 PED
A L A/K óvodapedagógus (Vác) 160 000 Ft 6 287 1 < 105 PED
A L A/K óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) 180 000 Ft 6 316 1 < 30 PED
A L A/K óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] 160 000 Ft 6 398 1 < 10 PED
A L A/K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 282 1 < 180 TÁRS
A L A/K tanító 160 000 Ft 8 314 1 < 60 PED
A L A/K tanító [nemzetiségi tanító (német)] 160 000 Ft 8 280 1 < 5 PED
A L A/K kántor 120 000 Ft 6 280 1 < 30 HIT
A L A/K katekéta-lelkipásztori munkatárs 120 000 Ft 6 280 1 < 30 HIT
M L K mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő 225 000 Ft 4 74 1 < 10 BÖLCS
M L K neveléstudomány (Budapest) 225 000 Ft 4 50 1 < 10 BÖLCS
M L A szociálpedagógia 300 000 Ft 4 78 1 < 40 TÁRS
M L K szociálpedagógia támogatott 4 50 1 < 10 TÁRS

 

Felvételi szóbeli vizsga:
A mesterképzésre jelentkezőknek nem kell megjelenniük személyesen a felvételi vizsgán. Helyette motivációs levelet, neveléstudomány MA szakos jelentkezés esetén motivációs levél mellett egy PPT-t is kell majd küldeniük 2020. augusztus 13-ig. A Motivációs levél azt bizonyítja, hogy a jelentkező átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett. Részletes információk a főiskola honlapján www.avkf.hu Felvételizők menüpont alatt lévő Felvételi beszéd/alkalmassági vizsgáknál található.  

 

A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról és az előzetes kreditelismertetésről az alkalmassági vizsgák leírásánál találnak információt. A nem teljes kreditértékkel elfogadható végzettséggel jelentkezőknek előzetes kreditelismertetési kérelmet kell elküldeniük a Főiskola címére. A kérelem letölthető a honlapról, melyet a felsorolt hiteles dokumentumokkal együtt 2020. augusztus 9-ig kell a főiskolára postai úton, vagy személyesen eljuttatni.

Pontszámítás mesterképzésben:
– felvételi elbeszélgetés: 60 pont
– oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
– fogyatékosság: 5 pont
– gyermekgondozás: 5 pont
– hátrányos helyzet: 5 pont

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk. A jelentkezőnek meg kell jelennie az adott vizsganapon!

A tanító, az óvodapedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakokon nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Az alkalmassági vizsga helyett egy nyilatkozatot kell kitölteni arról, hogy nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását akadályozó betegsége. A nemzetiségi német, az angol vagy a német nyelven folyó képzések esetén egy második nyilatkozatot is ki kell tölteni arról, hogy a jelentkező megfelel a szakon előírt német nyelvi követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási tanulmányok folytatását.

Erről részletes tájékoztató a Főiskola honlapján (www.avkf.hu) található Felvételizőknek menüpontban a Felvételi beszéd/alkalmassági vizsgáknál. A nyilatkozatokat a Főiskola címére kell elküldeni 2020. augusztus 13-ig. Külön értesítést nem küldünk. 

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja: 2020. augusztus 17-18.  (A pontos időpontról elektronikusan küldünk majd tájékoztatást.)

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! Szakmai vizsgáról bővebben itt: https://avkf.hu/index.php/szakmai-vizsga/

 

Hitéleti képzés

Alapképzéseben MEGHIRDETETT SZAKOK  levelező munkarendben

  Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Választható szak Költségtérítés (félév) Képz. idő
(félév)
Képz.
terület
A L A kántor         — 6 HIT
A L K kántor 120 000 Ft 6 HIT
A L A katekéta lelkipásztori munkatárs 6 HIT
A L K katekéta lelkipásztori munkatárs 120 000 Ft 6 HIT

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani.

Kántor szak

https://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/jelentkezesi_lap_kantor_ba_avkf_2018_19_1.pdf

Katekéta- lelkipásztori munkatárs  szak

https://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/09/kateketa_jelentkezesi_lap_2018_19_1.pdf

 Ezt, és minden dokumentummásolatot  közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác 2020. augusztus 13. 10 óra.

A katekéta lelkipásztori munkatárs szakos jelentkezők felvételi beszélgetésének helyszíne és időpontja: Vác 2020. augusztus 13.  10:00 óra

 

VIZSGAIDŐPONTOK

Választható szak Vizsgatárgy Képz.
szint
Munkarend Fin. forma Vizsga időpontja Vizsgadíj
csecsemő- és kisgyermeknevelő Alkalmassági (1. típus) A N A/K 2020.08.13.
óvodapedagógus (Vác) Alkalmassági (2. típus) A N A/K 2020.08.13.
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] Alkalmassági (2. típus) A N A/K 2020.08.13.
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] Alkalmassági (3. típus) A N A/K 2020.08.13.
tanító Alkalmassági (2. típus) A N A/K 2020.08.13.
tanító [nemzetiségi tanító (német)] Alkalmassági (3. típus) A N A/K 2020.08.13.
csecsemő- és kisgyermeknevelő Alkalmassági (1. típus) A L A/K 2020.08.13.
kántor ének-zene alkalmassági A L A/K 2020.08.13.
katekéta-lelkipásztori munkatárs egyházi elbeszélgetés A L A/K 2020.08.13.
óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) Alkalmassági (3. típus) A L A/K 2020.08.13.
óvodapedagógus (Vác) Alkalmassági (2. típus) A L A/K 2020.08.13.
óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] Alkalmassági (3. típus) A L A/K 2020.08.13.
tanító Alkalmassági (2. típus) A L A/K 2020.08.13.
tanító [nemzetiségi tanító (német)] Alkalmassági (3. típus) A L A/K 2020.08.13.
mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakmai elbeszélgetés M L K 2020.08.13.
neveléstudomány (Budapest) szakmai elbeszélgetés M L K 2020.08.13.
szociálpedagógia szakmai elbeszélgetés M L A/K 2020.08.13.

 

Ettől eltérő időpont biztosítására nincs lehetőség! A felvételi vizsga/beszélgetésekről bővebb információt a Felvételizők menüpont alatti Felvételi beszéd/alkalmassági vizsga pont alatt találják.

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákról külön értesítést nem küldünk.

Felvételi döntés várhatóan 2020. augusztus 27-én lesz.