A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Zeneóvodai foglalkozások vezetése szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Pedagógus zeneóvodai foglalkozások vezetésére

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: a pedagógusképzésben szerzett szakképzettség további differenciálása újabb szakmódszertani ismeretekkel, illetve a zeneóvodai feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő, elmélyítő, felfrissítő ismeretek, képességek továbbfejlesztése.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakon végzett pedagógus ismeri

 • a zenetörténeti korok stílusjegyeit és válogatni tud a különböző tevékenységekhez a különböző korok nagy alkotásaiból;
 • a legfontosabb zeneelméleti fogalmakat és a tiszta intonáció kialakításának lehetőségeit;
 • a választott hangszerek élményszerű megszólaltatásának technikai feltételeit;
 • biztonságos, tiszta intonációval – az énekes kétszólamúság megszólaltatásának feltételeit és az óvodai élet jelentős ünnepeinek méltó megünneplésére alkalmas repertoárt;
 • az alapvető ütemrajzokat és a legfontosabb technikai eszközöket, amelyek szükségesek a kifejező vezényléshez;
 • a gyermektánc alapvető lépéskombinációit, s azok elsajátíttatásának módszertani feltételeit;
 • az óvodás énekes játékokat, a különböző ölbeli játékokat, Kodály Zoltán óvodásoknak írt műdalait és a magyar zeneszerzők kreatív zenei játékok létrehozására alkalmas kórusműveit.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Bármelyik óvodában, ahol zeneóvodai csoportot hoznak létre, megfelelő zenei előképzettséggel bíró óvodapedagógus irányításával, a szakon végzett alkalmas zeneóvodai foglalkozások vezetésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Általánosan alapozó tárgyak: 9 kredit

Zeneirodalom: 5+4 kredit

Szakmai alapozó tárgyak: 27 kredit

Szolfézs (zenei olvasás és írás); Hangszerjáték (metallofon, furulya, zongora); Karvezetés (alapfokú karvezetői ismeretek)

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 16 kredit

Néptánc – népi játék; Énekes népi gyermekjáték; Szakmai gyakorlat: 3+3 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

8 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229. és/vagy 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

Vác:
Nyugati pályaudvarról 15 percenként indulnak a vonatok (menetidő 25-45 perc), majd az állomástól 10 perces séta a főiskola épülete.
Újpest-Városkapu megállótól 300-as busszal a váci végállomásig (45 perc), onnan 10 perces séta.
Igény szerint mindkét oktatási helyszínünkön korlátozott létszámban kollégiumi szállást biztosítunk.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek (9.00-től kb. 15.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

 

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv

Záróvizsga tételsor