A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/796-1/2008.

A létesítő intézmény neve:

Szegedi Tudományegyetem

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Rendezvényszervező

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Bölcsészettudomány képzési terület

A felvétel feltételei
 • A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diplomával rendelkezik az alábbi képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, pedagógusképzés.
A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek kisebb-nagyobb közösségek, cégek, vállalkozások, tudományos intézmények rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához. A különböző konferenciák, üzleti és társas összejövetelek, ünnepek rendezését ma már az egyre szaporodó rendezvényszervező cégek bonyolítják, melyek folyamatosan igényt tartanak szakember utánpótlásra. Gyakori az is, hogy a helyi közösségekben az értelmiségi szakember feladata a különböző fesztiválok, találkozók és más rendezvények megszervezése. A képzés keretei között a rendezvényekkel kapcsolatos jogi és módszertani ismereteket, szervezeti tudnivalókat, protokoll, marketing és PR ismereteket tanulnak a hallgatók, s módjuk van gyakorlat keretében is kipróbálni ismereteiket.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • kommunikáció,
 • menedzsment,
 • marketing,
 • PR,
 • rendezvényszervezés módszertana,
 • protokoll,
 • rendezvények jogi környezete,
 • szervezeti viselkedés.

A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:

 • A helyi közösségek igényeinek felmérésére, és az ezekhez kapcsolódó rendezvények megszervezésére
 • Intézmények, cégek, vállalkozások, közösségek rendezvényeinek, ünnepeinek, konferenciáinak megszervezésére, lebonyolítására
 • Családi ünnepek és események megszervezésére, lebonyolítására
 • Rendezvényszervező team létrehozására, működtetésére
 • A médiával való kapcsolatok kialakítására és a folyamatos kapcsolattartásra
 • A protokoll szabályainak betartására, szükség esetén az ilyen jellegű ismeretek közvetítésére

A képzés során elsajátítandó személyes adottságok, készségek:

 • Kreativitás, módszeresség, rendszeresség
 • Kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban
 • Empátia, csapatmunkában való részvétel, alkalmazkodás a megrendelő igényeihez
 • Alkalmazkodási készség a piaci igényekhez
 • Szervezőkészség
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Rendezvények jogi környezete: 9 kredit

Vállalkozási formák, nonprofit szervezetek, szerződéskötések

Rendezvényszervezési ismeretek és gyakorlat: 15 kredit

Rendezvényszervezési ismeretek, rendezvényszervezési gyakorlat, retorika

Protokoll és PR: 10 kredit

Sajtóismeret, protokoll, PR

Menedzsment: 20 kredit

Szervezeti viselkedés, marketing, menedzsment

A szakdolgozat kreditértéke

6 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Viplakné Kánai Piroska kanai.piroska@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 2 félév

A képzés gyakorisága: félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Viplakné Kánai Piroska

Képzési idő:

2 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány:

Mintatanterv 2018