A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételei
 • Alapképzésben szerzett: óvodapedagógus, tanító, művelődésszervező, informatikus könyvtáros és andragógia végzettség, szakképzettség.
A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek;
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Képes:

 • önálló gyermek-, ifjúsági-, illetve felnőtt nem hivatásos bábcsoport magas szintű művészeti szakmai irányítására,
 • csoportjával különböző korosztályú nézőközönség számára művészi produkciókat
  létrehozni, bábelőadásokat rendezni
 • a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe.

Széleskörű ismeretekkel rendelkezik:

 • a bábszínházi alapfogalmak értelmezésében,
 • a különböző bábtechnikák alkalmazásában, a bábkészítésben,
 • színpadi művek elemzésében, a dramaturgiailag jelentős pontok meghatározásában,
 • a csoport működésének irányításában, a produkciók szervezésében, reklám, PR tevékenység szervezésében, gazdálkodásban, pályázatírásban.

Személyes adottságok, készségek:

 • elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati munkájában,
 • elemző, értékelő készség,
 • csoportépítő és megtartó készség.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Általános művészeti és pedagógiai stúdiumok 36 kredit

Bábjáték művészeti stúdiumok 34 kredit

Bábszínházi gyakorlat stúdiumok 40 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A számonkérés módja

Félévenként vizsgák és gyakorlati jegyek tantárgyanként.

Szigorlatok
 • A bábjáték műfaji sajátosságai, művészetpedagógia
 • Művelődés- és bábtörténet
A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsga eredményes letételének feltételei: az előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmények teljesítése, a szakdolgozat elkészítése, benyújtása. A szakmai tárgyakat átfogó - komplex - szóbeli vizsga, a szakdolgozat megvédése.

Érdeklődni lehet:

Székely Andrea, szakfelelős
E-mail: szekely.andrea@avkf.hu

Továbbá: tovabbkepzes@avkf.hu

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési felületen

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:
  Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzés díja: 120 000 Ft/félév

Az oktatás helyszíne: 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.

Megközelíthetőség:

Budapesti campus

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés gyakorisága: félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig)

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős:

Székely Andrea

Képzési idő:

4 félév

Tagozat:

Levelező

Csatolmány: