A szak megnevezése

Neveléstudomány mesterképzési szak

specializációk/válaszható műveltségi területek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Családpedagógia
 • Segítő-fejlesztő pedagógia
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
 • szakmai elbeszélgetés
Idegennyelvi követelmény
  • A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Educational Scientist
képzési terület
 • bölcsészettudomány
a képzés helyszíne(i)
 • 1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229., Budapesti Campus
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 120 kredit
a képzési idő félévekben
 • 4 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt
  vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Molnár Krisztina
 • E-mail: molnar.krisztina@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Pósáné Barankó Mária
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 405-ös mellék
 • E-mail: posane.maria@avkf.hu
csatolmányok