A szak megnevezése

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

specializációk/válaszható műveltségi területek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • nincs
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
 • kifutó szak, nem indul;
 • utolsó indított évfolyam: 2017 szeptembere
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • -
érettségi/felvételi követelmények
 • -
alkalmassági vizsga
 • -
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: felsőfokú csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator Assistant
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 120 kredit
a képzési idő félévekben
 • 4 félév
a szak képzési célja
 • A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelő tevékenységet folytatni és nevelési módszereket alkalmazni az újszülött kortól 3 (legfeljebb 5) éves korig. Segítik e korosztály értelmi képességének fejlődését, szocializációját, egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének fejlődését.
 • Képesek 0–3 (legfeljebb 5) éves korosztály körében fejlesztő, segítő tevékenység végzésére, a gyermek egyéni szükségleteinek felismerésére. Felkészültek a gyermekek napi ellátásában, gondozásában, nevelésében felmerülő feladatok megoldásárára, a bölcsődei szakemberek közösségébe való beilleszkedésre, szakmai együttműködésre.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Zóka Katalin
 • Tel: +36-20 / 823-4224
 • E-mail: zoka.katalin@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Ebner Janka
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 406-os mellék
 • E-mail: ebner.janka@avkf.hu