A szak megnevezése

Tanító alapképzési szak

Tanító alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal

Tanító alapképzési szak cigány/roma nemzetiségi szakiránnyal

specializációk/kötelezően választható műveltségterületek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • magyar nyelv és irodalom, v.
 • idegen nyelv (angol), v.
 • matematika, v.
 • ember és társadalom, v.
 • természetismeret, v.
 • ének-zene, v.
 • vizuális nevelés, v.
 • informatika, v.
 • testnevelés és sport
 • részletes információk
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
Idegennyelvi követelmény
  • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi szakirányon és az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • tanító
   • nemzetiségi tanító (német, cigány-roma)
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Primary School Teacher
   • Ethnic  Minority  (German, Roma) Primary School Teacher
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 240 kredit
a képzési idő félévekben
 • 8 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére.
 • Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására.
 • Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Baksa Brigitta
 • Tel: +36-30 / 537-3545
 • E-mail: baksa.brigitta@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Gál Attila
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 400-as mellék
 • E-mail: gal.attila@avkf.hu
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából