A szak megnevezése

Szociálpedagógia alapképzési szak

specializációk/választható műveltségterületek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Család-, gyermek és ifjúságvédelem
 • Roma közösségek integrációs problémái
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
 • kettőt kell választani, legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni
 • magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv
Idegennyelvi követelmény
  • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
alkalmassági vizsga
 • -
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: szociálpedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue
képzési terület
 • társadalomtudomány
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
 • +30 kredit
a képzési idő félévekben
 • 7 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni.
 • Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
gyakorlati képzés
 • A szakmai gyakorlat részét képezik a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.
 • Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át (tizenkettő-tizenöt hét) végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit.
 • nappali
 • levelező
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta
 • E-mail: mandi.nikoletta@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Pósáné Barankó Mária
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 405-ös mellék
 • E-mail: posane.maria@avkf.hu