A szak megnevezése

Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakiránnyal

specializációk/kötelezően választható modulok a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • nemzetiségi óvodapedagógus (német)
  • a szakképzettség német nyelvű megjelölése:
   • Nationalitäten-Kindergartenpedädagoge (deutsch)
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzést azoknak ajánljuk,
  • akik a német nemzetiségi képzést személyiségfejlesztő módszerekkel , csöndes, nyugodt, Duna -menti környezetben kívánják elvégezni
  • akik egyrészt elköteleződnek az óvodáskorú gyermekek mellett, másrészt saját identitásukkal, gyökereikkel is tisztába szeretnének jönni tanulmányaik során
  • akik a német nemzetiségi ismereteket, valamint a magas szintű német nyelvet modern, részben reformpedagógiai módszerekkel, eszközökkel (Freinet, Montessori) akarják elsajátítani, majd közvetíteni
 • Miért érdemes ezt a képzést választani?
  • A hallgatók elsajátítják a korai nyelvpedagógia alapjait, a nyelvelsajátítás és nyelvtanulás megkülönböztetésén alapuló korai német nyelvi fejlesztés elméletét és gyakorlatát, megismerik a német nemzetiségi hagyományokat, dalokat, verseket, meséket, részben improvizatív (mozgással, hangszerekkel) módon feldolgozva azokat.
  • Elsajátítják a papírszínház, az „Erzählschiene” és más dramatizációs technikákat, kipróbálják a német (nemzetiségi) társasjátékokat, a Deutsch mit Hans Hase programot.
  • Megtanulják a német nyelvi óvodai foglalkozások levezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati alapokat.
  • Részesülhetnek a német nemzetiségi szakos hallgatók számára biztosított (teljesítmény szerinti differenciálást is lehetővé tévő) ösztöndíjban. http://www.Idu.hu
  • Szakmai gyakorlaton vehetnek részt a reformpedagógiai (Freinet) elveken nyugvó Freie Schule Riesenklein (Halle an der Saale) intézményben. http://www.riesenklein.com/bildungshaus-riesenklein.html
  • Az Erasmus + program keretében további szakmai tapasztalatot szerezhetnek hallgatóink.
  • A képzést sikeresen teljesítő hallgatók kétnyelvű (magyar-német) óvópedagógus végzettséget adó diplomát szereznek, amely egyenértékű az államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 • Gyakorló helyek:
  • Hallgatóink gyakorlatukat színvonalas kétnyelvű és német nemzetiségi óvodákban végzik
 • Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
  • A német nemzetiségi szakirányon végzett óvodapedagógus hallgatók elhelyezkedési esélye jelenleg 100 százalék.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
 • nappali
 • levelező
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Zóka Katalin
 • Tel: +36-20 / 823-4224
 • E-mail: zoka.katalin@avkf.hu
szakirányfelelős és elérhetőségei
 • Gombocz Eszter
 • Tel: +36-20 / 824-4861
 • Email: gombocz.eszter@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Ebner Janka
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 406-os mellék
 • E-mail: ebner.janka@avkf.hu