A szak megnevezése

Óvodapedagógus szak (angol nyelven) levelező tagozat

specializációk/kötelezően választható modulok a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Irodalmi és anyanyelvi nevelés módszertana 1.2.
 • Nyelv- és beszédművelés
 • English for Academic Purposes 1-2. / Angol nyelven folytatott felsőfokú tanulmányokra való nyelvi felkészítés 1. 2.
 • Developing Intercultural Competence 1-2./Interkulturális kompetencia fejlesztés 1. 2.
 • Civilization and Culture / Civilizáció és kultúra
 • English Children's Literature / Angol gyermekirodalom
 • English Language Development 1.2. / Angol nyelvi fejlesztés 1. 2.
 • A kínálatból kell 3 modult, 36 kreditértékben teljesíteni.
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • óvodapedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Kindergarten Educator
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Budapest
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
  • A képzést azoknak ajánljuk,
   • Akik szeretik az óvodáskorú gyermekeket, érdeklődnek a kisgyermekkori angol nyelvi fejlesztés módszertana, gyakorlata iránt, és ennek érdekében magas szintű angol nyelvtudásra szeretnének szert tenni;
   • az angol nyelvű óvópedagógus alapszakon szerzett oklevél egyenértékű az államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
  • Miért érdemes ezt a képzést választani?
   • Az országban elsőként kínálunk alapfokú (BA) végzettséget nyújtó, angol nyelvű óvodapedagógus képzést: Minden ismeretkört angol nyelven oktatunk, kivéve a magyar irodalmi és anyanyelvi nevelés ismeretkört és olyan kultúrspecifikus elemeket mint például magyar népdalok, népi játékok.
   • A hallgatók elsajátítják a korai nyelvpedagógia alapjait, a nyelvelsajátítás és nyelvtanulás megkülönböztetésén alapuló korai angol nyelvi fejlesztés elméletét és gyakorlatát.
   • Megtanulják az óvodáskorosztályt célzó ismeretek átadásához szükséges nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat, az angol nyelvi óvodai foglalkozások levezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati alapokat.
   • A képzést sikeresen teljesítő hallgatók kétnyelvű (magyar-angol) óvodapedagógus végzettséget adó diplomát szereznek.
  • Gyakorló helyek:
   • Hallgatóink gyakorlatukat színvonalas kétnyelvű és nemzetközi óvodákban végzik
  • Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
   • Ez az óvodapedagógusi diploma elhelyezkedésre jogosít Magyarország bármely fenntartású magyar nyelvű, angol-magyar kétnyelvű, és angol nyelvű nemzetközi óvodájában. A kétnyelvű és nemzetközi óvodák száma – ahol ilyen diplomával rendelkező óvópedagógusokra van szükség – folyamatosan nő Magyarországon.
   • Az álláslehetőségek számát tovább növelheti nemzetközi szinten, ha a végzett hallgató rendelkezik külföldi szakmai tapasztalattal (Erasmus+ program), melyre szintén lehetőséget biztosítunk főiskolánkon.
a szak képzési és kimeneti követelményei
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Zóka Katalin
 • Tel: +36-20 / 823-4224
 • E-mail: zoka.katalin@avkf.hu
szakreferens és elérhetőségei
 • Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes
 • Tel: +36-20 / 593-2959
 • Email: streitmann.agnes@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Kalácska Márk
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 406-os mellék
 • E-mail: kalacska.mark@avkf.hu
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából