A szak megnevezése

Kántor alapképzési szak

 

specializációk/kötelezően választható modulok a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • nincs
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
 • ének-zene alkalmassági vizsga
Idegennyelvi követelmény
  • Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: kántor
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chorister
képzési terület
 • hitéleti
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra.
 • Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.
a szak képzési és kimeneti követelményei
gyakorlati képzés
 • A hallgatók minden héten külső helyszínen gyakorlatban is kipróbálhatják az órákon tanultakat: liturgikus gyakorlat a székesegyházban; az énekkari kurzusokon a székesegyházi kórus próbáin vesznek részt. Adventben és a nyári szünetben szakmai gyakorlatokra mennek, mely szintén templomi szolgálatot jelent. A hallgatóknak minden félévben vizsgahangversenyen kell számot adniuk hangszeres és énekes tudásukról.
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Bednarik Anasztázia
 • E-mail: bednarik.anasztazia@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Pósáné Barankó Mária
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 405-ös mellék
 • E-mail: posane.maria@avkf.hu
jelentkezési lap
 • letölthető jelentkezési lap PDF formátumban
 • A letölthető jelentkezési lapon felsorolt dokumentumokat feltétlenül mellékelje!
 • A nyomtatványt a hitéleti képzésre történő jelentkezések esetében kizárólag a Főiskola címére (2600. Vác, Pf.: 237.) kell elküldeni a megadott határidőig.