A szak megnevezése

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

specializációk/válaszható műveltségi területek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • nincs
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Czerman Józsefné
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
érettségi/felvételi követelmények
Idegennyelvi követelmény
  • Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
alkalmassági vizsga
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: csecsemő- és kisgyermeknevelő
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére.
 • Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermek-nevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni.
 • Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
gyakorlati képzés
 • A gyakorló bölcsődék Budapesten vannak, a mintatanterv szerinti időtartamot a csoportos gyakorlatok esetében le kell tölteni személyes jelenléttel.
 • A képzés teljes időtartama alatt kötelező az érvényes egészségügyi kiskönyv.
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Gombás Judit, főiskolai docens
 • Cím: 2600 Vác Szent Miklós tér 1-3. 6. szoba
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék
 • E-mail: gombas.judit@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
 • Gál Attila
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 400-as mellék
 • E-mail: gal.attila@avkf.hu
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából