A minőségbiztosítási célja, hogy a Főiskolán folyó oktatás, kutatás, művészeti tevékenység, valamint azokat segítő szervezeti egységek munkája a felsőoktatási elvárásoknak mindenkor megfeleljen, a kiadott oklevél, illetve tanúsítvány időtálló szakmai értékkel bírjon, illetve a Főiskolán folyó tudományos munka megfeleljen az akadémiai elvárásoknak. Emellett a minőségbiztosítás különös figyelmet szentel a Főiskolán dolgozó oktatók, nem oktató kollégák és a hallgató közötti párbeszédre, a kölcsönös megbecsülésre, a párbeszéd kultúrára.

A minőségbiztosítási rendszer működteti többek között az oktatási munka hallgatói értékelését (OMHV), a végzett hallgatóktól és a munkaerő piaci szereplőktől érkező visszajelzéseket (DPR), az oktatói tudományos előremenetelt valamint a Főiskola egyéb rendezvényeinek minőségbiztosítását.

Minőségbiztosítási vezető

Tóth József (2016. január 1-től)

toth.jozsef@avkf.hu

Minőségbiztosítás adminisztratív segítője

 

Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság tagjai (2020. december 7-től visszavonásig):

Gloviczki Zoltán

Balássy Petra Zsófia

Elekes Györgyi

Balog Ágnes

Böttkös Nóra

Tóth József

rektor

rektori kabinetvezető

főiskolai docens

Diákcentrum vezető/minőségbiztosítási munkatárs

hallgatói képviselő

minőségbiztosítási vezető

gloviczki.zoltan@avkf.hu

balassy.petra@avkf.hu

elekes.gyorgyi@avkf.hu

balog.agnes@avkf.hu

bottkosnori@gmail.com

toth.jozsef@avkf.hu

A minőségbiztosítást szabályozó dokumentumok:

  1. Minőségpolitikai küldetésnyilatkozat, mely rögzíti az alapvető célokat és értékeket
  2. Minőségbiztosítási Szabályzat, mely leírja a minőségbiztosítási rendszer szereplőinek feladatait, jogköreit
  3. Kézikönyv, mely tartalmazza minőségbiztosítási eljárásokat, módszereket
  4. ESG 2015

Nyilvános beszámolók, elemzések

Oktatási Munka Hallgatói véleményezése (összesítetett eredmények, hallgatói elégedettség):

Az egyes oktatókra vonatkozó eredmények a honlapról nem elérhetőek. Az intézményi összesítéseket – amennyiben készült ilyen - az adott félévre kattintva lehet letölteni.

Diplomás Pályakövető rendszer (összesített eredmények, tanulmányok)

 

Az alábbi adatbázisok szabadon felhasználhatóak, de kérjük, hogy az ezekből készült esetleges tanulmányokat, következtetéseket legyenek szívesek megküldeni Tóth József (toth.jozsef@avkf.hu) minőségbiztosítási vezető részére:

Egyéb felmérések: