Oktatók

Dr. Karácsony-Molnár Erika

főiskolai tanár

Végzettség és szakképzettség

  • Néprajz szakos bölcsész, okleveles etnográfus, JATE BTK, Szeged, 1998

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

  • PHD néprajz és kulturális antropológia tudomány szakterület, ELTE Európai etnológia doktori program, 2008

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

  • Alapszak nappali és levelező tagozat: Hagyományismeret 1-2., A játék a nevelésben, Hon- és népismeret, Pedagogy of Play, Ember és társadalom, VMT, Dramatikus játék és terepgyakorlat 1. -2.
  • Szakirányú továbbképzés: Néprajzi alapismeretek, Jeles napok, ünnepi szokások, Hangszeres népzene, népi hangszerek, Vokális népzene, népköltészet, mesemondás, Átmeneti rítusok, Gyermekfolklór, népi játékok, Múzeumpedagógia

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: karacsony.erika@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Széscheyi