Záróvizsga

Tájékoztatjuk végzett Hallgatóinkat, hogy a diplomaátadó ünnepség

2017. február 3-án (pénteken) 14.00-tól kezdődik

a váci Művelődési Központban.

Diplomaosztó meghívó

 

A záróvizsga-bizottságok beosztása a 2016/2017. tanév 1. félévében:

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK:

2017. január 17. Tanító szak [részletes beosztás]

2017. január 18. Óvodapedagógus szak [részletes beosztás]

2017. január 19. Szociálpedagógia szak [részletes beosztás]

 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKOK:

2017. január 11. Óvodapedagógus szak - nemzetiségi német szakirány [részletes beosztás]

2017. január 12. Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]

2017. január 13. Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak, Pedagógus szakvizsga tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen [részletes beosztás]

 

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A záróvizsga szakdolgozat-védéséhez kapcsolódóan ppt készíthető, melynek javasolt felépítése elérhető ITT

 

A könyvtári elszámolás határideje: 2017. január 4. (szerda)

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2017. január 4. (szerda), a külön eljárái díjak felületen rögzített tételeknek megfelelően
(10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem Neptunon keresztül történik az utalás)

 

A diplomaátadó-ünnepség időpontja: 2017. február 3.
Helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

 

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELSOROK
 

Felsőoktatási szakképzés:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak [letöltés PDF formátumban]

Alapképzés:

Óvodapedagógus szak [letöltés PDF formátumban]

Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] [letöltés PDF formátumban]

Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)] [letöltés PDF formátumban]

Szociálpedagógia szak [letöltés PDF formátumban]

Tanító szak [letöltés PDF formátumban]

Tanító [nemzetiségi tanító (német)] [letöltés PDF formátumban]

Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)] [letöltés PDF formátumban]

Katekéta lelkipásztori-munkatárs szak [letöltés PDF formátumban]

Kántor szak [letöltés PDF formátumban]

Mesterképzés:

Tanár - Hittanár-nevelő tanár szak [letöltés PDF formátumban]

 

Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés [letöltés PDF formátumban]

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató [letöltés PDF formátumban]

Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) [letöltés PDF formátumban]

Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hagyományismeret területen [letöltés PDF formátumban]

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak  [letöltés PDF formátumban]

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Német nemzetiségi tanító szakirány [letöltés PDF formátumban]

Óvodapedagógus - Nemzetiségi német szakirány [letöltés PDF formátumban]

Zeneóvodai foglalkozások vezetése [letöltés PDF formátumban]

 

Az oklevél kiállításának feltételei:

Oklevelet az kaphat, aki:

  1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;
  2. nincs tartozása a főiskola felé (Költségtérítés/önköltség, kollégiumi- vagy könyvtári tartozás);
  3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;
    • alapképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga szükséges azon hallgatók számára, akik 2006 szeptemberében és azt követően nyertek felvételt és kezdték meg tanulmányaikat (tanító BA, óvodapedagógus BA, szociálpedagógia BA, Katekéta lelkipásztori-munkatárs).
    • mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett, vagyis a Hittanár-nevelő MA szakon középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga szükséges
    • Az ún. „kredites főiskolai” képzésben részt vevők esetében a főiskolai oklevél megszerzésérhez általában alapfokú „C” típusú nyelvvizsga szükséges. Szociálpedagógia szakon  „A” vagy „B” vagy „C"˝típusú középfokú nyelvvizsga kell.
  4. a főiskola felé minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

 

Az oklevél minősítésének kiszámítása:

A minősítést a következő érdemjegyek önálló beszámításával számtani átlaguk alapján állapítjuk meg:

- a záróvizsga érdemjegyei

- a szigorlatok érdemjegyei (amennyiben a mintatanterv előírja)

- zárófoglalkozásra adott érdemjegy (óvodapedagógus szakon)

- terepgyakorlati záróvizsga érdemjegye (szociálpedagógus szakon)

- zárótanítás érdemjegye (tanító, katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanár nevelő (MA) szakokon).