Vezetőség

    

Fülöpné Dr. Erdő Mária  

rektor

 

                                                                     

  Libor Józsefné Dr.                                            Megyeriné Dr. Runyó Anna 
tanulmányi rektorhelyettes                                                tudományos rektorhelyettes       

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, Fülöpné Dr. Erdő Máriával kapcsolatosan a sajtóban megjelent híresztelésekkel kapcsolatosan Váci Egyházmegye az alábbi nyilatkozatot teszi.

  1. Fülöpné Dr. Erdő Mária rektori megbízatása 2017. július 31.-én jár le. Rektor asszony az évek során felgyülemlett, ki nem vett szabadságára, valamint egészségi állapotára való tekintettel kérte, hogy a megbízatásából hátra levő időt szabadságon tölthesse. Kérését Dr. Beer Miklós, aki váci megyéspüspökként a Főiskola fenntartója, valamint a mindenkori rektor munkáltatója, elfogadta. Fülöpné Dr. Erdő Mária tehát továbbra is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, aki megbízatásának lejártáig a szabadságát tölti, ellene nincs és nem is volt szabálytalanságok miatt indított eljárás.
  2. Az intézmény vezetését 2017. július 31.-ig a tanulmányi rektorhelyettes, Libor Józsefné Dr. Csák Zsuzsanna látja el. A rektori szék betöltésére a fenntartó egy későbbi időpontban tesz közzé pályázatot a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.
  3. Fülöpné Dr. Erdő Máriának a főiskoláért végzett munkáját, erőfeszítéseit ez úton is megköszönjük.