Utolsó lehetőség záróvizsgára 2006. szeptember 1 előtt jogviszonyt létesített hallgatóknak

Tisztelt 2006. szeptember 1-je előtt jogviszonyt létesített Hallgatóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Nftv. 112. § (1) bekezdése értelmében azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 1993. szeptember 1. és 2006. szeptember 1. között kezdték meg, és 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereztek, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

A záróvizsgára bocsátásnak nem feltétele az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének igazolása.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség alól, az oklevél (diploma) kiállítására csak akkor kerülhet majd sor, ha a hallgató a tanulmányai megkezdésekor hatályos képzési- és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga követelményt teljesítette, és azt Tanulmányi Osztályon hitelt érdemlően igazolta.

 

szerda, 2017, november 15 - 15:45