Tantárgyak

Tanszék: Felnőttképzési központ
Címcsökkenő sorrend Ajánlott félév Tagozat Tárgykód
A nevelési intézmény hatékonysága 2. 2 Levelező SLVPSS1020
Alkalmazott vezetéselmélet 2. 2 Levelező SLVPSS2006
Alkalmazott vezetéselmélet 3. 3 Levelező SLVPSS1007
Alkalmazott vezetéselmélet 4. 4 Levelező SLVPSS2008
Konfliktuskezelés és technikái 3 Levelező SLPSZV1012
Közigazgatási és vezetési ismeretek 1. 1 Levelező SLVPSS1016
Közigazgatási és vezetési ismeretek 2. 2 Levelező SLVPSS2017
Közigazgatási, EU-ismeretek és közoktatási ismeretek és alkalmazásai 1. 3 Levelező SLFDPS1017
Nevelés-intézményi hatékonyság, eredményesség 1. 1 Levelező SLFDPS1003
Nevelési-intézményi hatékonyság, eredményesség 2. 2 Levelező SLFDPS2004
Tanszék: Neveléstudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék
Címcsökkenő sorrend Ajánlott félév Tagozat Tárgykód
A szociális ellátórendszer formái és intézményei 3 Levelező, Nappali BNCSGN1011, BLCSGN1011
A szociális gondoskodás története 1 Levelező, Nappali RTSZPANB001, RTSZPALB001
A szociális munka alapjai 1 Levelező, Nappali BNSZPD1007, BLSZPD1007
Alkalmazott pedagógia 7 Levelező, Nappali NMTANANB026, NMTANALB026
Általános és fejlődéslélektan 1. 1 Levelező, Nappali RTALTANB152, RTALTALB152, RTSZPANB012, RTSZPALB012
Az egyház szociális tanítása 3 Levelező, Nappali HFALTANB102, HFALTALB102
Bevezetés a kereszténységbe 1 Levelező, Nappali HFALTANB092, HFALTALB092
Bevezetés a kisebbségi közösségek kulturális hagyományaiba 5 Levelező, Nappali RTSZPANB212, RTSZPALB212
Bűnmegelőzési ismeretek 5 Levelező, Nappali RTSZPANB141, RTSZPALB141
Cigány-roma népismeret, néprajz 2. 3 Levelező, Nappali IKOCRANB153, IKOCRALB153
Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 1. 3 Levelező, Nappali RTSZPANB075, RTSZPALB075
Családgondozás: egyéni és szülőcsoportos tanácsadás 3 Levelező, Nappali BNCSGN1012, BLCSGN1012
Családjog és szociális jog 2. 3 Levelező, Nappali RTSZPANB086, RTSZPALB086
Családpszichológia és családgondozás 5 Levelező, Nappali RTSZPANB081, RTSZPALB081
Egyetemes művelődéstörténet 2. 3 Levelező, Nappali MKALTANB006, MKALTALB006
Értékorientált pedagógia a hagyományismeret eszközeivel 5 Levelező, Nappali BNSZPD1013, BLSZPD1013
Filozófiatörténet 1 Levelező, Nappali BNSZPD1009, BLSZPD1009
Gyermekápolás- és táplálkozástan 1 Levelező, Nappali BNCSGN1007, BLCSGN1007
Gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógyszertan 1 Levelező, Nappali BNCSGN1008, BLCSGN1008
Gyógypedagógiai ismeretek 3 Levelező, Nappali RTSZPANB040, RTSZPALB040
Hagyományismeret 2. 5 Levelező, Nappali BNOVOP1020, BLOVOP1020
Hon- és népismeret 1 Levelező, Nappali BNTANI1002, BLTANI1002
Honismeret és tantárgy-pedagógiája 1. 5 Levelező, Nappali MKTANANB137, MKTANALB137
Integrált nevelés 2. 3 Levelező, Nappali NMALTANB124, NMALTALB124
Jogi és gazdasági alapismeretek 1 Levelező, Nappali BNALTS1001, BLALTS1001, BNCSGN1003, BLCSGN1003
Jogi és igazgatási alapismeretek 1 Levelező, Nappali RTSZPANB010, RTSZPALB010
Kisebbségi intézmények, diszkrimináció, jogvédelem 5 Levelező, Nappali RTSZPANB092, RTSZPALB092
Komplex pedagógia 1. - Értékorientált pedagógia 1 Levelező, Nappali NMALTANB431, NMALTALB431
Komplex pedagógia 2. - A csecsemő- és kisgyermekkor pedagógiája 1 Levelező, Nappali BNCSGN1009, BLCSGN1009
Komplex pedagógia 2. - Bevezetés az óvodapedagógiába 1 Levelező, Nappali NMOVOANB432, NMOVOALB432
Közigazgatási ismeretek 5 Levelező, Nappali RTSZPANB055; RTSZPALB055
Munkaerő-piaci ismeretek 1 Levelező, Nappali BNOVOP1001, BLOVOP1001
Romológia 6 Levelező, Nappali HFALTANB076, RTALTANB068, HFALTALB076, RTALTALB068
Személyiségfejlesztés a néphagyomány eszközeivel 3 Levelező, Nappali BNCSGN1017, BLCSGN1017
Szociális munka 2. (csoportokkal és közösségekkel) 3 Levelező, Nappali RTSZPANBO24, RTSZPALB024
Szociálpolitika 2. (A szociálpolitika aktuális kérdései) 5 Levelező, Nappali BNSZPD1010, BLSZPD1010
Tanulási technikák 1 Levelező, Nappali RTSZPANB009, RTSZPALB009
Társadalmi egyenlőtlenségek 3 Levelező, Nappali RTSZPANB026; RTSZPALB026
Tehetséggondozás 2. 4 Levelező, Nappali BNOVOP1021, BLOVOP1021