Pótfelvételi

Ne add fel, ha nem nyertél felvételt!

Válaszd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát!

Jelentkezz pótfelvételiben meghirdetett képzéseinkre!

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 7.

A 2016. évi pótfelvételi eljárás során csak azok nyújthatnak be jelentkezést:

  • akik a 2016. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek, vagy
  • jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

    Felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést  CSAK elektronikus úton, a www.felvi.hu honlapon. A jelentkezési űrlapok elektronikus kitöltését követően, ki kell nyomtatni a hitelesítő adatlapot és aláírva, legkésőbb 2016.  augusztus 12-éig postára kell adni az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 címére, illetve ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikusan is küldhetik. A hitelesítő adatlap csak 2016. augusztus 7-ig nyomtatható, de még augusztus 12-én postára adható! Aki nem küldi be a hitelesítő adatlapot (postán vagy ügyfélkapun keresztül), az nem vehető fel!

Figyelem!

A hitelesítő adatlap Oktatási Hivatalhoz határidőre történő eljuttatása nélkül, a felvételi jelentkezés érvénytelen lesz!
 

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink :


Képz.

Munka-

Fin.

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő

Képz.

szint

rend

forma

(félév)

terület

A

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

150 000 Ft

6

PED

A

N

K

óvodapedagógus

150 000 Ft

6

PED

A

N

K

szociálpedagógia

160 000 Ft

7

TÁRS

A

N

K

tanító

150 000 Ft

8

PED

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

150 000 Ft

6

PED

A

L

K

óvodapedagógus

150 000 Ft

6

PED

A

L

K

óvodapedagógus (angol) (Budapest)

180 000 Ft

6

PED

A

L

K

szociálpedagógia

160 000 Ft

7

TÁRS

A

L

K

tanító

150 000 Ft

8

PED

A

L

K

tanító[nemzetiségi tanító (német)]

150 000 Ft

8

PED

F

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő]

130 000 Ft

4

PED

F

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő]

130 000 Ft

4

PED

M

L

K

neveléstudományi (Budapest)

195 000 Ft

4

PED

 

A www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást  2016. július 26. – augusztus 07. között lehet igénybe venni.

Felvételi szóbeli vizsga:

A neveléstudományi mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük, melynek helyszíne és időpontja: Vác 2016. augusztus 16. 10.00 óra.  Vizsgadíj (3000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”! A vizsgára kérem, hozza magával a 3000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, a  kreditelismerési kérelmét, mely a honlapunkról letölthető, valamint az azon felsorolt hiteles dokumentumok egyikét.

 

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő és pedagógia alapképzési szakok.  Andragógia, pszichológia és szociálpedagógia diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet, neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógéphasználat, nevelési – segítőszolgálati terepgyakorlat. Ezen diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell kitölteni.

 

Pontszámítás mesterképzésben:

 - felvételi elbeszélgetés: 30 pont

 - oklevél minősítése alapján: 60 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont

 

A tanító, az óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányok is), az óvodapedagógus (angol nyelven) képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük. 

Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldünk, aki nem rendelkezik 2016. évi érvényes alkalmassági eredménnyel, annak meg kell jelennie az adott vizsganapon!

Az alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2016. augusztus 16. 9.00 óra.

Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

 A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, 10 népdalról listát és  tornafelszerelést !

Egészségügyi alkalmassági  lap beküldése kötelező a jelentkezéssel együtt,

Letölthető: http://avkf.hu/alkalmassagi-vizsga Egészségügyi alkalmassági vizsgához nyomtatány néven.

Ha a felvételiző 2016. felvételi eljárásban tett sikeres alkalmassági vizsgával rendelkezik intézménytől függetlenül, és annak fénymásolatát elküldi a Felvételi Iroda címére, így  mentesül az alkalmassági vizsga alól. Beküldési határidő: 2016. augusztus 10. 

A csecsemő és kisgyermeknevelő ALAPKÉPZÉSEN (BA) beszéd alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2016. augusztus 16. 9.30 óra

Vizsgadíj (4000,- Ft)  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

 A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát!

Egészségügyi alkalmassági  lap beküldése kötelező a jelentkezéssel együtt,

Letölthető:  http://avkf.hu/alkalmassagi-vizsga Egészségügyi alkalmassági vizsgához nyomtatány néven.

A szociálpedagógia szakon és a csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésben (OKJ-s végzettséget nyújt) nincs alkalmassági vizsga.

Hitéleti képzés

Alapképzéseben MEGHIRDETETT SZAKOK  levelező munkarendben

  Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képz. idő
(félév)

Képz.
terület

A

L

A

kántor

        ---

6

HIT

A

L

K

kántor

130 000 Ft

6

HIT

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani, mely letölthető az AVKF honlapjáról. Ezt, és minden dokumentummásolatot  közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni. Felvételi eljárási díj: 5000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk és az erről szóló másolatot a jelentkezéshez kérjük csatolni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác 2016. augusztus 16. 13 óra.

Az alkalmassági vizsga díja 4000,- Ft, ami 2016. augusztus 7-ig  átutalással fizetendő a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.

A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „ének-zene vizsga”!

A vizsgára kérem,  hozza magával  a 4000- Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát.

 

Felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során várhatóan 2016. augusztus 25-én lesz.