Nappali tagozatos hallgatók gyakorlati képzése

Gyakorlatok beosztása
nappali tagozaton

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (FOKSZ)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] - Frissítve: 2016. 10. 10.

II. évfolyam

Szakmai gyakorlat 1-2-3-4-5. Gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017. 01. 11.

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (BA)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] - Frissítve: 2016. 10. 13.

I. évfolyam

Egyéni nevelési gyakorlat 2. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017. 01. 11.
 

Hittanár-nevelő szak


 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak


 

Óvodapedagógus szak


Gyakorlati időpontok, határidők [letöltés XLS formátumban]- Frissítve: 2017. 01. 04.

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére:

I. évfolyam

Óvodai gyakorlat 2. beosztása és óvodai bemutató időpontja [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.01.06.

Összefüggő külső szakmai gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.

II. évfolyam

Óvodai gyakorlat 3. beosztása és óvodai bemutató időpontja - Játékvár Óvoda [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.01.06.

Óvodai gyakorlat 3. beosztása és óvodai bemutató időpontja - Kéz a Kézben Óvoda [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2016.09.21.

Összefüggő külső szakmai gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.
 

III. évfolyam

Zárótevékenység beosztása és óvodai bemutató időpontja [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2016.12.13.

Zárótevékenység jegyzőkönyv [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.

 

Szociálpedagógia szak


I. évfolyam

Igazolólap intézménylátogatás teljesítéséről [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.16.

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

II. évfolyam

Szociálpedagógiai gyakorlat 1. gyakorlat leírása [letöltés PDF formáumban] - frissítve: 2017.01.15.

Szociálpedagógiai gyakorlat 1. gyakorlat beosztása (A hallgatók beosztása szervezés alatt)

Szociálpedagógia gyakorlat 1. - felkérő levél, fogadó nyilatkozat, tereptanári értékelőlap [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2017.01.15.

Szociálpedagógia gyakorlat 1. - Együttműködési megállapodás [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2016.09.05.

Szociálpedagógia gyakorlat 1. - Hallgatói megállapodás [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2016.09.05.

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

Szociálpedagógiai gyakorlat 3. gyakorlat szempontjai [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2017.01.15.

Szociálpedagógiai gyakorlat 3. gyakorlat beosztása (A hallgatók beosztása szervezés alatt)

Szociálpedagógia gyakorlat 3. - felkérő levél, fogadó nyilatkozat, tereptanári értékelőlap [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2017.01.15.

Szociálpedagógia gyakorlat 3. - Együttműködési megállapodás [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2016.09.05.

Szociálpedagógia gyakorlat 3. - Hallgatói megállapodás [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2016.09.05.

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a szociális igazgatás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak például a gyámhatóságok, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

Összefüggő intenzív terepgyakorlat - tájékoztató, fogadó nyilatkozat, tereptanári értékelőlap, megbízási szerződés, teljesítés-igazolás [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2016.09.01.

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

 

 
Tanító szak


Gyakorlati kurzusok megfeleltetése [letöltés Excel formátumban]  - Frissítve: 2016. 09.09.

Önkéntes szerződés pedagógus portfólióhoz [letöltés PDF formátumban]

Útmutató egyéni iskolai gyakorlatokhoz [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.01.17.

Útmutató összefüggő szakmai gyakorlathoz [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.01.17.
 

I. évfolyam
Egyéni iskolai gyakorlat 1. - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.

II. évfolyam
Egyéni iskolai gyakorlat 2. - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.
 

III. évfolyam
Egyéni iskolai gyakorlat 3. - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.
 

IV. évfolyam
Összefüggő szakmai gyakorlat - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.

 

Tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal


 

 

Német nemzetiségi tanító szakirányú továbbképzési szak, nappali tagozat


A német nemzetiségi esti tanítóképzésben zömmel nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók vesznek részt.
A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlati kézikönyv és a módszertant oktató kolléga útmutatása alapján beadandókat készítenek a hallgatók.
A német nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók gyakorlati képzési helyüket egyénileg keresik meg. A képzés teljesítésének feltételeiről a módszertanos kollégával egyeztetnek, majd a szakirányfelelőssel jóváhagyatják az egyéni teljesítés feltételeit.

Zárótanítás: Lásd: Tanító szak, IV. évfolyam

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak, nappali tagozat