Levelező és esti tagozatos hallgatók gyakorlati képzése

Gyakorlatok beosztása
a 2016/2017. tanévben, levelező és esti tagozaton

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (FOKSZ)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] - Frissítve: 2016. 10. 10.

II. évfolyam

Szakmai gyakorlat 1-2-3-4-5. Gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017. 01. 11.

Összefüggő szakmai gyakorlat és zárógyakorlat beosztás [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.03.13.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (BA)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] - Frissítve: 2016. 10. 13.

I. évfolyam

Egyéni nevelési gyakorlat 2. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017. 01. 11.

Csoportos nevelési gyakorlat 1. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.04.04.

 

Hittanár-nevelő szak


 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak


 

Óvodapedagógus szak


Gyakorlati időpontok, határidők [letöltés XLS formátumban]- Frissítve: 2017. 01. 04.

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

I. évfolyam

 Óvodai bemutató 2. Városmajori Óvoda [letöltés PDf formátumban] - Frissítve: 2017.02.15.

Óvodai bemutató 2. Zugligeti Óvoda [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.02.20.

Óvodai gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.
 

II. évfolyam

Óvodai gyakorlat 4. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.

 

III. évfolyam

Zárótevékenység beosztása Csörögi Csiri-Biri Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.02.

Zárótevékenység beosztása Gödi Kincsem Óvoda [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.02.

Zárótevékenység jegyzőkönyv [letöltés DF formátumban] – Frissítve: 2017.01.12.

Német nemzetiségi zárógyakorlat [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.06.
 

Szociálpedagógia szak


I. évfolyam

Igazolólap intézménylátogatás teljesítéséről [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.01.16.

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

II. évfolyam

Szociálpedagógiai gyakorlat 1. gyakorlat leírása [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2017.01.15.

Szociálpedagógiai gyakorlat 1.- felkérő levél, fogadó nyilatkozat, tereptanári értékelőlap [letöltés PDF formátumban]- frissítve: 2017.01.15.

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

Szociálpedagógiai gyakorlat 3. gyakorlat szempontjai [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2017.01.15.

Szociálpedagógia gyakorlat 3. - felkérő levél, fogadó nyilatkozat, tereptanári értékelőlap [letöltés PDF formátumban] - frissítve: 2017.01.15.

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a szociális igazgatás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak például a gyámhatóságok, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

 
Tanító szak


2016/2017. tanév tavaszi félév

Gyakorlati képzési útmutató [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.02.27.

Tájékoztató a zárótanításról [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.01.31.

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2014/15-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2015/16-ban hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
 

I. évfolyam
Egyéni iskolai gyakorlat 1. - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.

II. évfolyam
Egyéni iskolai gyakorlat 2. - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.

III. évfolyam
Egyéni iskolai gyakorlat 3. - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.

IV. évfolyam
Összefüggő szakmai gyakorlat - gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.02.01.

Zárótanítás beosztás [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.04.11.

Zárótanítási jegyzőkönyv -Tanulmányi Osztályon eredeti példány leadandó- [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.03.30.

Tananyagkijelölő lap -Tanulmányi Osztályon eredeti példány leadandó- [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.03.30.

 

Tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal


Útmutató a német nemzetiségi szakirány gyakorlati képzéséhez [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.02.01.

 

Német nemzetiségi tanító szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


2016/2017. tanév tavaszi félév

A német nemzetiségi esti tanítóképzésben zömmel nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók vesznek részt.
A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlati kézikönyv és a módszertant oktató kolléga útmutatása alapján beadandókat készítenek a hallgatók.
A német nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók gyakorlati képzési helyüket egyénileg keresik meg. A képzés teljesítésének feltételeiről a módszertanos kollégával egyeztetnek, majd a szakirányfelelőssel jóváhagyatják az egyéni teljesítés feltételeit.

Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 1. fogadó nyilatkozat, igazoló lap [letölthető PDF formátumban]- frissítve: 2017. 02. 24.

Gyakorlati képzés 3. fogadó nyilatkozat, igazoló lap [letölthető PDF formátumban]- frissítve: 2017. 02. 24.

Zárótanítási jegyzőkönyv [letölthető PDF formátumban]- frissítve: 2017. 02. 24.

 

 

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak, esti tagozat


2016/2017. tanév tavaszi félév

Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 2  - fogadó nyilatkozat. igazolólap [letöltés PDF formátumban]- frissítve: 2017. 02. 24.

 

Tanító szak Angol kiegészítő műveltségterület


2016/2017. tanév tavaszi félév

VMT csoport előtti bemutató 2. - fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban]- frissítve: 2017. 03. 17.

 

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


2016/2017. tanév őszi félév

Gyakorlati képzési tájékoztató [letöltés PDF formátumban]

Intézményi gyakorlat 1. - Fogadó nyilatkozat és Igazolólap [letöltés PDF formátumban]

Intézményi gyakorlat 2. - Fogadó nyilatkozat és Igazolólap [letöltés PDF formátumban]