Kérvények rendje

Kérvények rendje

 Kérjük igazolásokkal alátámasztani a szociális illetve egyéb körülmények, események miatti kérvények benyújtását!

 

Egyes kérvények leadásáért az állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) képzésben részt vevő hallgatóknak 2016. január 1. napjától kezdődően nem kell fizetni a Rektori Tanács 1/2016. (I26.) RTH számú határozata alapján:
- Jogorvoslati bizottsági kérvény
- Kreditátviteli bizottsági kérvény
- Rektori méltányossági kérvény
- Tanulmányi bizottsági kérvény

A Neptun rendszerben a kérvény modul használatát a főiskola 2016. február 1-től felfüggeszti. Mindennemű kérvényével a hallgatók papír alapú formanyomtatványok használatával fordulhatnak az illetékes személyzet vagy bizottságokhoz. A kérvények a honlapról letölthetőek.

Felhívjuk a tisztelt hallgatók figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha valamilyen melléklet nem kerül benyújtásra kérvénye mellé, a kérvény nem kerül feldolgozásra! Utólagos pótlásra nincs lehetőség!

 

Rektori Hivatalba benyújtandó kérvények:
 

 

leadási határidő:

letöltési link:

Jogorvoslati Bizottsági kérvény

 

letöltés PDF formátumban

Rektori méltányossági kérvény

 

letöltés PDF formátumban

Tanulmányi Bizottsághoz benyújtandó kérvények:
 

Félévközi passziválási kérvény

X.8. / III.1.

letöltés PDF formátumban

Félévhalasztási kérvény

regisztrációs időszak utolsó napja

letöltés PDF formátumban

Hallgatói névsorból törlési kérvény intézmény elhagyása esetén

 

letöltés PDF formátumban

Intézményváltási kérvény

IX. 9. / II. 9.

letöltés PDF formátumban

Kivételes tanulmányi rend kérvénye

IX. 9. / II. 9.

letöltés PDF formátumban

Nyelvvizsga-mentességi kérvény

 

letöltés PDF formátumban

Tagozatváltási kérvény

I.5. / VIII.15.

letöltés PDF formátumban

Vendéghallgatói kérvény

IX. 9. / II. 9.

letöltés PDF formátumban

Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtandó kérvények:
 

Kredit-elismertetési kérvény

(Tájékoztató a kreditelismertetés kezdeményezéséről)

IX.30. / II.25.

letöltés PDF formátumban

Pótlap kredit-elismertetési kérelemhez

Munkatapasztalat elismerésének kérvénye

IX.30. / II.20.

letöltés PDF formátumban

Adminisztrációs, Kommunikációs és Minőségbiztosítási Osztályhoz benyújtandó kérvények:
 

Késedelmes bejelentkezési kérvény regisztrációs időszak után 14 napon belül letöltés PDF formátumban
Tárgyfelvételi kérvény tagozatváltóknak tárgyfelvételi időszakban   letöltés PDF formátumban
Tárgyfelvételi kérvény kifutó mintatantervekhez IX.15. / II.15. letöltés PDF formátumban
Határidőn túli tárgyfelvételi kérvény IX.30. 12:00 óra /
II.24. 12:00 óra
letöltés PDF formátumban
Engedélyezett tárgytörlési kérvény IX.30. / II.24. letöltés PDF formátumban
Késedelmes leadások kérvénye IX.30. / II.24. letöltés PDF formátumban
Tematikaigénylési kérvény   letöltés PDF formátumban

Jelentkezés előalkalmassági vizsgára

I.15.

letöltés PDF formátumban
Jelentkezési lap szakirányú továbbképzésre VIII.25. / XII.15. letöltés PDF formátumban
Jelentkezési lap kiegészítő műveltségterületi képzés tanítók részére VIII.26. / XII.15. letöltés PDF formátumban
Jelentkezési lap Kántor szakra II.15 letöltés PDF formátumban
Tanfolyami jelentkezési lap Helyesírásikészség-fejlesztés szakra a honlapon lévő tájékoztató szerint letöltés PDF formátumban
Bejelentés abszolutóriumhoz   letöltés PDF formátumban
Szakdolgozat késedelmes leadásának kérvénye IV.29. 12:00 óra /
XI.29. 12:00 óra
letöltés PDF formátumban
Szakdolgozati téma és/vagy konzulens váltásának kérvénye   letöltés PDF formátumban

Jelentkezés záróvizsgára

a honlapon lévő tájékoztató szerint

BA, MA, FOKSZ képzés
letöltés PDF formátumban

a honlapon lévő tájékoztató szerint

Szakirányú továbbképzés
letöltés PDF formátumban

a honlapon lévő tájékoztató szerint

Kiegészítő műveltségi területes képzés
letöltés PDF formátumban

Leckekönyv hiteles másolat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Leckekönyv másodlat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig)

 

letöltés PDF formátumban

Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett)

 

letöltés PDF formátumban

Oklevél másodlat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Oklevél hiteles másolat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Oklevélmelléklet kiállításának kérvénye
(2004. január 1. után végzett hallgatóknak)

 

letöltés PDF formátumban

Oklevélmelléklet másodlat kiállításának kérvénye

 

letöltés PDF formátumban

Kollégiumhoz benyújtandó dokumentumok:

Jelentkezési lap

a honlapon lévő tájékoztató szerint

letöltés PDF formátumban

 

Letölthető dokumentum költségtérítéses hallgatók számára

Kérjük, hogy a két dokumentumot együtt adják le!

A nyilatkozatot kitöltve vissza kell juttatni a Gazdasági Osztályra
levélben: 2601 Vác, Pf. 237
faxon: +36-27/511-141